Magma topp logo Til forsiden Econa

charlotte.hartvigsen.lem@fagbokforlaget.no

Den store innovasjonsdugnaden

«Spør eksperten», sier IKEA i sitt kundeklubbkonsept IkeaFamilyLive. Men eksperten er verken godt betalte konsulenter eller interiørdesignere som tenker mer på stil enn funksjonalitet. Ekspertene er kundene selv. Hvem er vel bedre til å dele gode løsninger og praktiske ideer enn kunder som er fornøyde med produktene de har kjøpt fra IKEA?

Og kundene deler villig. Til dels gjør det som de alltid har gjort det, gjennom å snakke med venner og bekjente, der temaet naturlig kommer opp i samtalen. Men i økende grad skjer det gjennom blogger, forum og sosiale medier. Jo flere muligheter vi har til å dele våre tanker og opplevelser, jo større ser meddelsomheten ut til å bli. Internett flommer over av tilbakemeldinger og erfaringer på omtrent alt som kjøpes kan.

Det kalles vareprat, og har alltid vært en del av markedsføringsbegrepet. Det nye er at vareprat vokser frem som en stadig viktigere parameter for bedrifter, fordi omfanget er så betydelig. Markedsføringsbransjen tar i bruk de nye mulighetene i større grad enn tidligere. Det har vokst frem profesjonelle aktører, som bevisst styrer varepraten og sørger for å plassere den i fora der de når relevante lyttere, som fagredaktør Tor W. Andreassen omtaler i sin fagleder.

Men kundenes mening og vurdering er mer enn vareprat. Kundeinnsikt tas i også i bruk i stadig større grad når bedriften skal drive videreutvikling av varer og tjenester. Begrepet «samskaping», som er det samspillet mellom kunder og organisasjoner som fører til produktutvikling eller innovasjon, omtales i flere av artiklene i dette nummeret.

I artikkelen «Samskaping og innovasjon» av Herbjørn Nysveen, Helge Thorbjørnsen og Pål Pedersen, presenteres tre perspektiver på samskaping, som forklarer hvilke faktorer som kan være aktuelle å ta i betraktning når kundene kan bli verktøy for å skape konkurransefortrinn.

Erkjennelsen av at nøkkelen til god innovasjon kan ligge i kunnskap om kundene er imidlertid ikke ny. Men igjen handler det om at ny teknologi gjør at man enkelt får tilgang til langt flere av kundenes vurderinger enn tidligere, og har mulighet til føre en dialog som gir ny innsikt i denne store innovasjonsdugnaden.

Alle som har vært dugnadsansvarlige vet imidlertid at det er krevende på mange vis; både å nå de rette mottagerne og utnytte alle som møter opp på en god måte. Men lykkes man, er dugnaden en brillefin katalysator for økt eierskap, for å utløse kreativitet og for optimal ressursutnyttelse.

Den som klarer å omsette kundenes tilbakemeldinger til økt kundeverdi, er den som kan le godt på sin vei til banken.

Charlotte_Lem_b-w_righ_fmtCharlotte_Lem_b-w_righ_fmtsignatur_charlotte_bit_fmt


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS