Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1508_aktuelt-10_img_001

magma1508_aktuelt-10_img_002

charlotte hartvigsen lem

Det ukjente og uforutsette

Han ble først ledd av, USAs forsvarsminister Donald Rumsfeld, da han i en tale i 2002 gjorde NASAs ord til sine egne, og snakket om «the unknown unknowns». Begrepet rommer det ukjente vi ikke kan forutse eller forestille oss før vi står midt i det med begge bena. Kjernen i denne beskrivelsen, som riktignok beskrives i ulike ordelag avhengig av terminologi, er imidlertid gjenkjennelige. Det oppleves av forskere, som finner nye og overraskende sammenhenger som ikke var det de lette etter da de startet opp et forskningsarbeidet. Ikke minst er det et kjent begrep for alle som arbeider med risikohåndtering.

De største katastrofene inntreffer ofte som en følge av hendelser vi ikke er forberedt oss på, rett og slett fordi de ligger utenfor vår forestillingsevne. Men effektiv risikostyring handler ikke bare om å lage systemer for å håndtere ting man kan forutse. Helhetlig risikohåndtering handler også om å bygge organisasjoner som både er i stand til å plukke opp informasjon som ikke ser relevant ved første øyekast, så analysere den og sette sammen bilder som ikke nødvendigvis er synlige rent umiddelbart, samt å ha en beredskapsplan som setter organisasjonen i stand til å takle krevende og uventende situasjoner man ikke kunne beskrive på forhånd.

Generelt er det slik at risiko øker når kompleksiteten øker. Og nettopp økt kompleksitet er hverdagen for de fleste bedrifter; en effekt av økende globalisering og økte tekniske muligheter. I slike situasjoner er det viktig at også mindre bedrifter, som ikke nødvendigvis ser på seg selv om store nok til å ha komplekse risikostyringsrutiner, har et bevisst forhold til at ingen er fritatt for risiko.

Studier av selskaper eller organisasjoner som har håndtert vanskelige situasjoner på en god måte viser at disse aktørene har en del fellestrekk. Det å lese seg opp på dem, og lære av de beste, kan være et godt utgangspunkt for å skape en bevisstgjøring om hvor viktig risikohåndtering er. Men husk at den beste praksisen fra andres organisasjoner ikke er en fasit, men en veileder for hvordan bygge en kultur som kan håndtere både sannsynlig risiko, og den du i utgangspunktet ikke aner kan oppstå.

For som Rumsfeld avsluttet sin tale: «Når en ser på historien er det situasjonene som må sies å være en følge av det ukjente ukjente som har vært de mest krevende». Har du en god beredskap for det ukjente du ikke kan forestille deg?


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS