Magma topp logo Til forsiden Econa

Doktorgradsprofilen

figur-author

Hvorfor valgte du å ta en doktorgrad?

I 2009 var jeg seniorforeleser og Associate Dean for Master of Science-studiene ved ISM University of Management and Economics i Litauen, med Handelshøyskolen BI som hovedeier. Jeg underviste krevende studenter og samarbeidet med de norske eierne. Mens jeg opplevde en både interessant og utfordrende tid ved ISM, spurte jeg meg selv om hva som skal til for å lykkes med kunnskapsoverføring på tvers av kulturer. For meg ble det en naturlig beslutning å starte på Ph.d.-studier på BI for å jakte på svar som kunne komme til nytte, både i praksis og i undervisning.

Fortell om doktorgradsprosjektet ditt

Jeg har i mitt doktorgradsprosjekt gjort studier av hvordan kunnskapsoverføring skjer i multinasjonale selskaper. Jeg har særlig vært opptatt av å forstå hvordan topplederteam ved hovedkontorer, både sentralt og regionalt, overfører ny forretningspraksis, lederverktøy og nye måter å gjøre ting på til sine datterselskaper under strategiske endringer. Jeg gjennomførte mer enn 70 intervjuer og observasjoner av toppledere og seniorledere i to multinasjonale selskaper innenfor eiendom og hotell. Ubalanse i makt og bruk av politiske taktikker mellom hovedkontor og datterselskaper utkrystalliserte seg som sentrale temaer. Makt og politikk kan både muliggjøre og beskrive kunnskapsoverføring i multinasjonale selskaper som er i endring.

Hvor vil funnene fra doktorgraden din bli brukt?

Resultatene bidrar til å forstå hvordan ledere ved hovedkontorer påvirker endringer i datterselskaper gjennom kunnskapsoverføring. Vellykket kunnskapsoverføring og samarbeid er avgjørende for å få til endringer innenfor multinasjonale selskaper. Jeg identifiserer under hvilke maktbetingelser spesifikke politiske taktikker kan bidra til å fremme kunnskapsoverføring. Jeg gir også råd om hvordan det er mulig å lede medarbeideres motivasjon og evne til å overføre og ta imot kunnskap over tid. Sist, men ikke minst, viser jeg at toppledernes bruk av makt i det daglige er av strategisk betydning. Det kan ha positive implikasjoner for læringsprosesser. Ledere skal altså ikke la være å bruke makt, men være forsiktig med hvordan de bruker den.

Hvordan har interessen for din doktorgrad vært utenfor akademia?

Jeg har fått overveldende respons fra både næringsliv og akademia. Mange ledere jeg har snakket med, kjenner seg igjen i de fleste av funnene mine. De har oppmuntret meg til å forske videre på dette feltet. Makt og politikk spiller en viktig rolle i jobben til næringslivsledere, men temaet kommer ikke alltid til overflaten. Jeg ønsket å skrive en avhandling som praktikere ville forstå og bruke samtidig som jeg kunne utvikle en teori på feltet

Hva er planene etter endt doktorgrad?

Jeg har siden juni 2015 arbeidet som senior organisasjonsforsker i Telenor-gruppen, som er et av verdens største telekommunikasjonsselskaper. Det er en spennende reise der jeg kan bruke min akademiske kunnskap og næringslivserfaring til å gi råd til seniorledere og toppledere. Jobben handler om å bygge bro mellom akademia og business. Det gir meg samtidig en unik mulighet til å utvikle ny teori innen forskningsfeltet mitt. Jeg tror sterkt på at forskning på business må være relevant for ledere – forskningen må gjøres med og for dem.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS