Magma topp logo Til forsiden Econa

Anita Roarsen er administrerende direktør i Econa.

Econa - her kommer vi!

4. november skiftet Siviløkonomene navn til Econa. Navnet kommer fra economia, og gjenspeiler bedriftens kjernevirksomhet som er økonomi- og administrative fag. Sigma-tegnet foran navnet i logoen betyr summen av alt, og fargen lilla er filosofiens farge.

Det var med skrekkblandet fryd vi så frem til navnedagen – dette til tross for at vi har skiftet navn flere ganger siden stiftelsen i 1939 – men hvem husker vel det! Årskonferansen, hvor navneskiftet ble offentliggjort, ble åpnet av finansminister Sigbjørn Johnsen som også avduket det nye navnet, og rekken av interessante foredragsholdere var lang. Administrasjonen hadde stått på hodet i flere måneder for å få alt på plass til den store dagen. Men, vi var veldig spente på hvordan endringen ble mottatt – ville vi få masseutmeldelse? Neida, det gikk utrolig mye bedre enn hva man kunne frykte - de første dagene fikk vi tre utmeldinger og 150 innmeldinger! Endelig så vi resultatet av en fire år lang demokratisk prosess i organisasjonen.

Siviløkonomene lever i beste velgående, men side ved side med de økonomene som ikke har denne tittelen som sidetittel til sin mastergrad i økonomiske/administrative fag – dette kan blant annet være de som har en master i finans eller regnskap og revisjon, og som ikke følte seg hjemme i en forening med det tidligere navnet - men som nå har en forening å søke til som viser at den også vil dekke deres behov. Danskene klarte ikke transformasjonen fra siviløkonomutdanning til 3+2 modellen. Etter å ha håndtert det meste galt havnet restene av den danske siviløkonomforeningen hos juristene! Vi føler oss trygge på at vi har gjort dette tilnærmet riktig – vi trenger en forening for alle økonomer med høyere utdanning. Hadde vi ikke gjort dette vil mange havnet andre steder og vi ville også - sakte, men sikkert - skrumpet inn til å bli en klubb for spesielt interesserte.

Samtidig med navneskiftet fikk vi ny visjon, misjon og kjøreregler for vårt videre arbeid. Vi konsentrerer vårt medlemstilbud rundt tre pilarer: Økonomiske medlemsfordeler, Fag og karriere og omdømme. Medlemsfordelene skal utvides, fornyes og foredles, og medlemmene vil gradvis merke dette. Spesielt vil vi satse på Engasjementet og her trenger vi nettopp engasjement i medlemsmassen for å forbedre og markedsføre økonomenes omdømme.

Tusen takk til de tillitsvalgte på alle nivåer og de ansatte i administrasjonen som har bidratt til at vi nå har en forening som er fremoverlent og gjør seg klar til å møte de utfordringene økonomene står overfor. Og ikke minst, takk til alle medlemmene som har tro på at vi har gjort det rette og som nå venter på resultatene!

figurfigur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS