Magma topp logo Til forsiden Econa

Econa

Econa kompetanse

Controlleren 2015 – årets største fagkonferanse for Controllere

Vi kjenner en controllers hverdag og vet hvor skoen trykker. Hver vår tilbyr vi deg en skreddersydd fagkonferanse over to dager spesielt rettet mot dine behov som controller. Sett av 20.-21 mai 2015 til viktige oppdateringer innenfor ditt fag!

Kurskalender våren 2015

Flere steder og datoer:
Prosjektledersertifisering PRINCE2 foundation
Excel vidergående
Excel for controllere og økonomiansvarlige
Excel makro
Pivottabeller og rapportering i Excel
Mars
Developing Strategy for Value Creation, London Business School, England08.–13.
April
Innovation in Shipping, Lorange Institute of Business, Sveits 13.–14.
Leading Change, London Business School, England13.–17.
Førstegangslederen21.
Beyond Budgeting og Dynamisk Styring23.

1500 kr i rabatt på egenproduserte kurs eller konferanser til alle medlemmer av Econa

Mai
Førstegangslederen05. og 19.
Asset Management and Risk Management, Lorange Institute of Business, Sveits 04.–05.
Controlleren20.–21.
Verdivurderinger28.
Kontantstrømanalyse29.
Juni
Presentasjonsteknikk09.–10.
Jobb smartere12.
Styrearbeid16.

Econas medlemstilbud

Ny avtale på bank- og forsikringstjenester

Fra 1. januar 2015 vil Danske Bank og Storebrand erstatte DNB som leverandører av bank- og forsikringstjenester. Vilkårene for avtalen vil bli offentliggjort i desember. Følg med på Econas nettsider for oppdatert informasjon.

Lønnskalkulator

Econas lønnskalkulator gir deg anledning til å sammenlikne din lønnssituasjon med andre i tilnærmet lik situasjon som deg. Med lønnskalkulatoren kan du sammenlikne ut­vik­ling over tid, mellom bransjer, og ikke minst kan du slå sammen flere eksamensår for å gjøre utvalget større. Kalkulatoren skal være et enkelt verktøy og gi deg flere muligheter for å finne et godt sammenlikningsgrunnlag.

Test lønnskalkulatoren på econa.no


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS