Magma topp logo Til forsiden Econa

Joakim Østbye – fagsjef

Econa sprer Økonomiglede i ungdomsskolen

Econa lanserer nå prosjektet Økonomiglede, et undervisningsopplegg for ungdomsskolen. Målet er å gi ungdom glede av og kunnskap om personlig økonomi.

I februar 2017 er det klart for oppstart i noen utvalgte skoler. Deretter vil vi gradvis implementere Økonomiglede utover i landets ungdomsskoler.

Formålet med prosjektet er å gi ungdom på 8.–10. trinn mer kunnskap om og større interesse for økonomi, slik at de kan ta gode beslutninger. Til tross for at dagens unge stilles overfor stadig mer komplekse økonomiske valg, lærer norske elever svært lite om økonomi i grunnskolen. Gjennom prosjektet Økonomiglede tilbyr Econa et gjennomarbeidet undervisningsopplegg der foreningens egne medlemmer besøker ungdomskoler og deler sin kompetanse og sitt engasjement med elevene.

Økonomiglede skal fremme glede over å tilegne seg kunnskap om økonomi. Mange opplever økonomi som vanskelig, og et viktig formål med Økonomiglede er å formidle økonomi med engasjement, på et språk elevene forstår og kjenner seg igjen i. Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i elevenes liv der de er nå, og gir dem innsikt og konkrete verktøy for å ta styring i eget liv. Innholdet i undervisningsopplegget bygger på Kunnskapsløftets kompetansemål i samfunnsfag, KRLE og matematikk og er laget av dr.oecon. og forfatter Gunhild J. Ecklund, i samarbeid med Econa.

figur

Har du lyst til å bli økonomitrener?

Brenner du for økonomifaget og liker å formidle din kunnskap? Har du lyst og mulighet til å besøke minimum tre–fire klasser i året?

Som økonomitrener stiller du opp ulønnet og på frivillig basis, men du får selvsagt dekket alle utgifter til reise og opphold i forbindelse med opplæringen og formidlingen.

For å bli sertifisert som økonomitrener må du først gjennomføre et todagers opplæringsseminar hos Econa i Oslo. Første runde er 3.–4. februar 2017.

Er du interessert, ta kontakt med Joakim Østbye på joakim@econa.no.

Les mer på www.økonomiglede.no

Dette skal være et vinn–vinn-opplegg, hvor:

  • ungdom får forståelse og glede av økonomi og tar bedre økonomiske beslutninger
  • skolen får et viktig bidrag til å nå læringsmålene i samfunnsfag, matematikk og KRLE
  • økonomitreneren får erfaring i formidling og mottar attest fra Econa
  • Econa-medlemmer bruker sin kompetanse og gir noe allmennyttig tilbake til samfunnet
  • Econa synliggjør økonomens og økonomifagets betydning i samfunnet

Entusiastiske medlemmer

Vi har allerede fått mange engasjerte henvendelser og har en lang liste med medlemmer som ønsker å være økonomitrenere. Tilbakemeldingene tyder på stor entusiasme, her er et par eksempler:

«Jeg synes undervisningsopplegget høres veldig kult ut, og har gjerne lyst til å være med på å formidle min kunnskap og mitt engasjement innen økonomifaget som økonomitrener.»

«Dette har jeg ventet på lenge!»

Det er vi veldig glad for, og det lover godt for prosjekt­ets fremtid. Vi gleder oss til å komme i gang!

figur

Mange opplever økonomi som vanskelig, og et viktig formål med Økonomiglede er å formidle økonomi med engasjement, på et språk elevene forstår og kjenner seg igjen i, sier fagsjef Joakim Østbye i Econa.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS