Magma topp logo Til forsiden Econa

Econa

Econas medlemstilbud

Econas medlemstilbud

figur

Kartlegg dine preferanser

Når er du på ditt beste? Econa tilbyr den DNV-sertifiserte typeindikatoren Myers Briggs Type Indicator® (MBTI) til god pris. MBTI tar utgangspunkt i at mennesker har forskjellige preferanser for hvordan man henter energi, prosesserer informasjon, fatter beslutninger og organiserer hverdagen. Les mer på Econa.no.

Oppdatert med Econa!

Kompetanse og endringsvilje er nøkkelen til fremtidens arbeidsliv. Econas etter- og videreutdanningstilbud styrker karrieremulighetene dine og holder deg attraktiv i arbeidslivet. Minimum 5 % rabatt på etter- og videreutdanning på BI – sjekk på Econa.no.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS