Magma topp logo Til forsiden Econa

Einar Lier Madsen

Einar Lier Madsen er cand.merc. fra Handelshøgskolen i Bodø. Han er seniorrådgiver/forsker ved Nordlandsforskning, der han har vært ansatt siden 1991. Han har erfaring med administrasjon, ledelse og prosjektoppgaver fra blant annet Høgskolen i Bodø, offentlig forvaltning og privat virksomhet.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS