Magma topp logo Til forsiden Econa

Eirik Bjorheim Abrahamsen

Eirik Bjorheim Abrahamsen er førsteamanuensis ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging ved Universitetet i Stavanger. Han har mastergrad i henholdsvis industriell økonomi, med spesialisering i prosjektledelse, og i offshoreteknologi, med spesialisering i sikkerhet. Han tok doktorgraden i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger i 2006.

magma1301_fagdel-23_img_001

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS