Magma topp logo Til forsiden Econa

Eivind Bryne

Eivind Bryne er advokat og har arbeidet med merverdiavgift i Ernst & Young siden 1988, i de senere år som partner og faglig ansvarlig. Han har vært medlem av Ernst & Youngs internasjonale merverdiavgiftskomité siden 1990.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS