Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1707_forening_30_img_022

Kristin Ølberg er karriererådgiver i Econa. Kristin har lang og bred erfaring med leder- og medarbeiderutvikling, omstilling og endringsprosesser, fra Handelshøyskolen BI, Right Management og Mercuri. Kristin er utdannet Master of Management fra BI.

Elevator Pitch – Hva er det, og hvordan kan det være nyttig for deg?

Hva svarer du på spørsmålene «Hva gjør du?», «Hva driver du med?» eller åpningsfrasen mange møter på et intervju, «Fortell litt om deg selv»? En gjennomtenkt og planlagt pitch vil i slike situasjoner hjelpe deg med å selge deg selv uten å bruke for lang tid. Du vil da få sagt det viktigste innen «heisturen» er over, og den turen varer som regel et sted mellom 30 og 60 sekunder.

I jobbsammenheng er pitch en kort, konsis, nøye planlagt og innøvd beskrivelse av deg selv som en potensiell arbeidstaker. Du introduserer deg selv, dine behov, dine mål, og retter søkelyset mot hva som er viktig for deg, og hvordan du med din kompetanse kan bidra til at bedriften lykkes.

Hele poenget med pitchen er å være kortfattet, konkret og relevant. Det er viktig at du holder fokus, og her er noen tips til hva du bør ha med i din elevator pitch:

  • en sterk innledning – som fanger oppmerksomheten
  • en midtdel hvor du kortfattet sier noe interessant om det du skal presentere – viktig å få fram essensen
  • avslutning – en høflig og oppfordrende avrunding av pitchen

I og med at heisturen er kort, er det lett å bli stresset, snakke for fort og si altfor mye i løpet av den korte tiden. Forskning viser at den som snakker langsomt og reflektert, virker tillitvekkende. Øv derfor på din pitch ved å ta tiden og kutte ned på innholdet slik at du får fram det viktigste. Velg gjerne ut tre poeng som mottakeren kan huske etter samtalen.

Pitchen forteller primært om deg og din kompetanse, men en effektiv pitch handler like mye om hva du kan tilby en potensiell arbeidsgiver. Fortell hvordan din erfaring og kunnskap kan bidra til å løse en aktuell problemstilling for organisasjonen. For eksempel kan du hjelpe dem med å bli mer lønnsomme, innovative eller kommunisere bedre, alt etter hva som er bedriftens utfordring.

Kjenn ditt publikum, og sørg for at pitchen er tilpasset målgruppen du ønsker å nå. Det handler om å tilpasse din historie på en unik måte slik at du fremstår attraktiv for arbeidsgiver.

Det å øve på hvordan du snakker om deg selv, hvordan du vil fremstå, samt hvordan du ønsker å bli husket, vil komme godt med. Finn et par–tre nøkkelpunkter som du alltid øver på, og tilpass dem til både den aktuelle jobben og organisasjonen du snakker med. Øv også på å improvisere og tilpasse allerede utformede varianter av dine nøkkelpunkter til den arbeidsgiveren du treffer. Øv foran speilet, øv for en venn, og vær åpen for konstruktive tilbakemeldinger. Få gjerne andre til å stille spørsmål mens du øver, slik at du er godt forberedt på alle mulige spørsmål og innvendinger. Det vil da gjerne oppleves naturlig, og ikke forhåndsprogrammert. Tenk gjerne på noen du vet om som er gode innen et område. Hva er det de sier og gjør for å fremheve sin faglige dyktighet? Husk at den som har trent mye, lettere vil klare å manøvrere også ved vanskelige eller uventede spørsmål.

Lykke til med din personlige elevator pitch!


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS