Magma topp logo Til forsiden Econa

Eli Moen

Eli Moen er dr.philos. (økonomisk historie) fra UiO, 1998. Siden høsten 2004 har hun vært forsker 1 ved Handelshøyskolen BI. Komparative studier av institusjoner og organisasjoner har stått sentralt i hennes forskning de siste 15 årene. Moen var ansvarlig for den norske delen av det EU-finansierte Translearn-prosjektet.
Bilde mangles

Artikler i Magma


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS