Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

En stor norsk markedsforsker

Enkelte norske akademikere er mer kjent i utlandet enn i Norge. Johan Arndt var en av dem. Da han plutselig gikk bort i 1986, bare 48 år gammel, hadde han et stort navn internasjonalt blant verdens ledende markedsforskere.

Når dette nummeret av Magma kommer ut, går samtidig den første Johan Arndts Markedsføringskonferanse av stabelen. Det er Handelshøyskolen BI som har tatt initiativet til det som skal bli en årlig norsk fag- og forskerkonferanse. I dette nummeret av Magma er markedsføring hovedtema, og flere av artiklene knytter seg til foredrag som blir holdt på Johan Arndt-konferansen.

Formålene med den nye markedsføringskonferansen er ifølge Handelshøyskolen BI flere. For det første er det et ønske om å ære professor Johan Arndt som den største norske internasjonale markedsforskeren gjennom tidene. Dessuten er det et forsøk på å stimulere markedsforskningen i Norge. For det tredje ønsker man å stimulere til flere og bedre norske doktorander innen markedsføring. Endelig har arrangørene også et ønske om å bygge bro mellom næringsliv og akademia som grunnlag for bedre og mer relevant markedsforskning.

Konferansen skal arrangeres årlig, og fra og med 2008 skal den alternere mellom ulike markedsforskningsmiljøer i Norge.

Da Johan Arndt døde, var han professor både ved Handelshøyskolen BI og ved Norges Handelshøyskole. Han hadde publisert en rekke artikler i de mest anerkjente vitenskapelige tidsskriftene innen markedsføring og markedsforskning, og han satt også i redaksjonen for flere av disse tidsskriftene. Hans siste artikkel i Journal of Marketing hadde tittelen «On Making Marketing Science More Scientific: Role of Orientation, Paradigms, Metaphors, and Puzzle Solving». Den ble publisert sommeren 1985, og for den mottok Arndt den presitsjetunge Harold H. Maynard Award for betydelig bidrag til markedsføringsfagets teori.

Allerede i 1960 ble Markedsøkonomisk institutt opprettet ved Norges Handelshøyskole med Leif Holbæk-Hanssen som landets første professor i markedsføring. Han har fått æren for å etablere markedsføring som fag både ved NHH og i Norge. Ved instituttet ble det utviklet og gitt kurs i generell markedsføring, distribusjon, markedskommunikasjon, internasjonal markedsføring og produktutvikling.

Utviklingen ved instituttet fikk et faglig løft da Johan Arndt kom tilbake til NHH på begynnelsen av 1970-tallet, først som dosent og fra 1974 som professor. I USA hadde han avlagt sin doktorgrad ved Harvard Business School og vært assistant professor ved Columbia University i flere år. Med Arndt som primus motor begynte man med internasjonal publisering, og siden har det kommet mange internasjonale bidrag fra norske markedsforskere. Håpet må være at en årlig fagkonferanse i hans navn kan bety et nytt løft for markedsforskningen i Norge.

 

figur

Redaktør


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS