Magma topp logo Til forsiden Econa

winkelman@sivilokonomene.no

Er du engasjert?

Siviløkonomene gjennomførte nylig en spørreundersøkelse blant medlemmene om samfunnsengasjement. Annenhver av de spurte har tatt del i frivillig arbeid det siste året, og blant disse deltar og bidrar syv av ti flere ganger i måneden. Et klart flertall etterspør også økt tilrettelegging for samfunnsengasjement i regi av foreningen på viktige tema som etikk og antikorrupsjon. Dette harmonerer godt med Siviløkonomenes ambisjoner om å bli en tydeligere samfunnsaktør der flere kan bli engasjert - og lar seg engasjere.

_MAGMA_1002_1700_01_Winkelman.jpg

FIGUR 1 Andel som har deltatt i frivillig arbeid siste år, per alderstrinn.

_MAGMA_1002_1700_02_Winkelman.jpg

FIGUR 2 Hvilken måte medlemmene kunne tenke seg å bidra til samfunnsengasjement (topp 5)

_MAGMA_1002_1700_03_Winkelman.jpg

FIGUR 3 Hvilke områder medlemmene mener Siviløkonomene bør legge til rette for økt samfunnsengasjement (topp 5)

På direkte spørsmål om man har tatt del i frivillig arbeid uten kompensasjon i form av lønn eller godtgjørelse de 12 siste månedene, svarte 56.8 prosent ja. Kategoriserer vi svarene etter alder, ser vi at et engasjementet er størst i aldersgruppene 45-49 år og 50-54 år.

Et klart flertall på 69 prosent av de spurte mener Siviløkonomene bør arbeide med samfunnsengasjement. Hver tredje kunne tenke seg å delta på dette hver måned, og utvider vi dette til per kvartal svarer tre av fire av de spurte at de ønsker å delta i foreningens samfunnsengasjement på frivillig basis.

På hvilke områder bør Siviløkonomene legge til rette for økt samfunnsengasjement blant sine medlemmer?

Da vi spurte om på hvilke områder Siviløkonomene bør legge til rette for økt samfunnsengasjement blant sine medlemmer, fremstod etikk og antikorrupsjon som to klare vinnere. Det er imidlertid også mange som mener bærekraftig utvikling og høy faglig kvalitet i økonomiutdanningen er viktig.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS