Magma topp logo Til forsiden Econa

Ingrid Pedersen, førsteårsstudent ved Norges Handelshøyskole

Er jeg en merkevare?

figur

Er jeg en merkevare?

Den økonomiske krisen herjer i Europa og gjør livet vanskelig for studentene rundt Middelhavet. Samtidig har vi studenter her i Norge de rammene rundt oss som trengs for at vi kan fokusere på egen karriere og oss selv.

Aldri før har fokuset på egen merkevarebygging vært skarpere enn i dag. Det er ikke lenger forbeholdt produkter og bedrifter. I dag er alle sin egen merkevarebygger, og det er du som er produktet. Som studenter er det ekstra viktig å være bevisste våre valg og å bygge opp et kunnskaps- og ferdighetsfundament som gjør at vi stiller sterkt i møte med en tøff konkurranse i arbeidsmarkedet. Kunnskap har blitt nøkkelen til suksess.

I et land der vi i flere tiår har lent oss på en svært innbringende oljeindustri, er tiden inne for å snu søkelyset i en annen retning. Vi ser utover landegrensene etter hva som vil bli det neste store som verden trenger. Det som er spådd til å bli framtiden for rike postindustrielle nasjoner slik som Norge, er kloke hoder med viktig kunnskap. Kunnskapsnasjonen vil ta over etter oljenasjonen. Dette blir den viktigste innsatsfaktoren i vår verdiskaping. Den store forskjellen er at her er det menneskene som er ressursen, ikke oljen. Dette er en ressurs som er sin egen eier og selv har rådighet over hvor den skal settes inn. Utdanning og foredling av talentene er bra, men disse «produktene» skal også markedsføres og synliggjøres, også utenfor Norge. Det er nettopp denne jobben som i stor grad hviler på hver enkelt student.

Det har vist seg gang på gang at det er vel så viktig ikke bare å besitte en attraktiv kunnskap og kompetanse, men også å formidle at du har den. Allerede her faller mange igjennom, og det viser hvor avgjørende det kan være for en fremtidig jobb at man kjenner sin merkevare og kan forsvare det den inneholder og står for. Bedriften skal selge seg som et attraktivt sted å jobbe, men du skal også «selge deg selv» som den beste kandidaten for jobben. Derfor har det blitt helt avgjørende at man allerede som student kjenner til hvem man er, hva man kan, og hva man vil.

For noen kan dette virke som en lite menneskelig tankegang, og de vil påstå at man ikke kan sammenligne en arbeidssøker eller en student med et produkt. Degraderer vi oss til samme nivå som en hvilken som helst merkevare du finner i butikken? Nei. Det er ikke det det handler om. Vi må åpne øynene og innse at dersom Norge skal hevde seg i en internasjonal konkurranse om kunnskapsressurser, kan vi ikke sitte på gjerdet og tro at resten av verden vet om våre nye ressurser. Verden er i forandring, og som NHH-Symposiet 2013 tok opp, jakten på talentene er tilspisset. Norge ser seg om etter en annen merkevare enn oljen, nemlig kunnskap og kompetanse. Og vi må vise at vi besitter den.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS