Magma topp logo Til forsiden Econa

Eskil Le Bruyn Goldeng

Eskil Le Bruyn Goldeng er doktorgradskandidat ved Institutt for Strategi og logistik ved Handelshøyskolen BI. Han har vært dataansvarlig for prosjektet Et kunnskapsbasert Norge.
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS