Magma topp logo Til forsiden Econa

charlotte.lem@fagbokforlaget.no

Et styre er et styre er et styre?

Vekst er vanskelig. Uansett om selskapet er nystartet eller har en lang historie bak seg, er det krevende å skulle gå inn i en periode med sterk vekst og utvikling. Selv om det kan ligge et stort potensial i det å vokse, mister mange det konkurransefortrinnet som ligger i å være liten og fleksibel. Bedriftskulturen utfordres, arbeidsoppgavene vokser og ofte trengs det friske penger utenfra til å finansiere veksten.

De siste årene har det blitt lagt ned store ressurser i å øke formalkompetansen hos styremedlemmer over det ganske land. Stadig flere har gjennomgått ulike typer kurs, der de lærer grunnleggende økonomistyring og drilles i aksjelov og regnskapslov. De lærer også om de nye retningslinjene og rådene som er utviklet for å klargjøre rollefordelingen mellom eiere, styre og daglig ledelse; Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Denne kompetansehevingen er utvilsomt viktig. Økt juridisk forståelse, refleksjon over konsekvensene av ulike teoretiske perspektiv, kunnskap om rolledeling og forholdet til eierne; alt er tiltak som bidrar til økt verdiskapning i norske bedrifter fordi styrene blir flinkere og mer reflekterte i jobben de gjør.

Opplæringen har dessuten økt tilfanget av kompetente styremedlemmer, fordi ressurser som ikke tidligere fikk tilgang til den mer uformelle måten man lærte styrearbeid på tidligere, nå kan tilegne seg denne kompetansen og gjøre en jobb i norske styrerom.

Men kan alt læres innenfor to eller tyve vekttall? Lærer kandidatene å håndtere de vanskelige spørsmålene som venter bak de formelle kravene? Brukes det nok tid på å diskutere at det er store forskjeller på styrearbeid i mindre vekstselskaper med gründeren som eier, og det arbeidet som skjer i styrerom i de store, børsnoterte selskapene?

I flere av artiklene i dette nummeret minner forskerne om hvor viktig det er å huske at styrets grunnleggende oppgaver er situasjonsbetinget, og at den livssyklusen bedriften befinner seg i påvirker hvordan styrene bør arbeide.

Det finnes mange fellestrekk for godt styrearbeid. Men styrearbeid er ikke statisk.

Kanskje er ikke engang et styremedlem er et styremedlem er et styremedlem, fritt omskrevet etter Gertrude Stein. I flere av artiklene påpeker forskerne at presset er stort på styremedlemmer i vekstbedrifter. « Styrearbeid i vekstbedrifter er på mange måter en turboversjon av styrearbeidet i tradisjonelle bedrifter», skriver Merete Lütken i sin artikkel, som er basert på hennes brede erfaring fra styrearbeid. Hun påpeker videre at risikonivået er høyt, og at denne bevisstheten må holdes høyt hos styremedlemmer i selskaper som ekspanderer raskt.

Det er vårt mål med dette nummeret å skape refleksjon over disse problemstillingene. Når slik refleksjon omsettes til handling, skapes verdier.

figurfigur

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS