Magma topp logo Til forsiden Econa

Atle Kolbeinstveit

Fått mer i lønnsvekst enn i fjor?

I år feirer Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, best kjent som TBU, 50 år. TBU er et utvalg hvor man beregner lønnsveksten. Det kan gjøres på svært mange måter, og derfor snakker partene i arbeidslivet sammen og bli enige om hvordan det skal gjøres. TBU er også et symbol på den koordinerte lønnsdannelsen mellom arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene, og et slags smøremiddel for at Norge har et tillitsfullt forhold mellom partene i arbeidslivet.

Econa er en del av TBU gjennom Akademikerne, men på sett og vis litt utenfor også. Det skyldes at brorparten av Econas medlemmer jobber i privat sektor og avtaler lønn individuelt. Medlemmenes lønn koordineres med andre ord av markedet. I dette markedet er det svært mange aktive aktører, mens den koordinerte lønnsdannelsen har færre aktører.

Siden våre medlemmer i privat sektor er aktive i markedet, gir det også en god indikasjon på hvordan det går med norsk økonomi. Og i år kan en si at etter tre magre år nærmer lønnsveksten for våre medlemmer seg normalen. Det er et klart tegn på at økonomien går bedre. I fjor var det rundt 50 prosent av medlemmene som fikk reallønnsvekst. I år er det rundt tre av fire medlemmer.

Markedet fordeler ikke lønn likt, det betyr at medlemmenes lønnsnivå varierer mye til tross for temmelig like utgangspunkt. Skifter man jobb, får man ofte mer i lønn. Det er imidlertid ikke en universalmedisin å skifte jobb for å få mer i lønn. Stort sett skifter medlemmer jobb for å få noe nytt og kanskje mer spennende å drive på med. Mer ansvar oppleves gjerne som mer spennende blant Econas medlemmer og betaler seg i personlig lønnsvekst.

Tabell 1 Relativ personlig lønnsvekst.
Personlig relativ lønnsvekst
SnittMedianNedre kvartilØvre kvartilAntallAndel
Samme jobb4,4 %2,9 %1,6 %5,7 %3 15578 %
Ny jobb11,6 %8,2 %2,5 %17,7 %87722 %
Personlig lønnvekst blant dem med ny jobb etter endring i ansvarsnivå
Opp 4 trinn70,0 %70,0 %70,0 %70,0 %2%
Opp 3 trinn36,5 %45,8 %15,2 %48,2 %91 %
Opp 2 trinn19,8 %14,3 %8,7 %26,8 %293 %
Opp 1 trinn18,2 %13,9 %8,2 %22,6 %749 %
Samme10,5 %7,4 %2,4 %16,7 %70582 %
Ned 1 trinn6,0 %5,4 %–1,9 %8,5 %223 %
Ned 2 trinn0,1 %0,8 %0,0 %5,7 %142 %
Ned 3 trinn–1,9 %3,2 %–3,8 %4,8 %71 %
* Econa har en femtrinnsmodell. Det er ingen statistisk modell, slik at medlemmets egne vurderinger legges til grunn. Respondenten velger mellom kategoriene toppleder i større virksomhet, toppledergruppe eller toppleder i mindre virksomhet, mellomleder med stort ansvar, mellomleder med moderat ansvar, og medarbeider.

Flere analyser?

Gå inn på Econas nettsider og gjør egne analyser i lønnskalkulatoren, eller les andre analyser som analytiker Atle Kolbeinstveit har gjort. https://www.econa.no/econa-lonnskalkulator

Ny innsamling i februar 2018

Econa endrer innsamlingstidspunkt for lønnsstatistikken i 2018. Det innebærer også nytt spørreverktøy og ny lønnskalkulator. Målet er at du som medlem skal kunne oppgi data til lønnsstatistikken og samtidig få analyser som viser hvordan du ligger an lønnsmessig. Har du tips til hvordan statistikken kan bli bedre for deg, send dem gjerne inn til atle@econa.no


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS