Magma topp logo Til forsiden Econa

Finanspressens maskuline problem

For fjerde år på rad har jeg talt antall kvinner avbildet i de tre finansavisene jeg leser hver dag; Dagens Næringsliv, Finansavisen og Aftenpostens morgennummer - økonomiseksjonen. Jeg har gjort samme telling i januar måned i år, for fjerde gang, mandag til fredag i en kalendermåned, og registrert hvor mange menn og kvinner som er avbildet i dem. Resultatet denne gangen er at samlet i de tre avisene har andel kvinner sunket fra 17 % fjor til 15 % i år. Aftenposten økonomiseksjon har størst andel litt foran Dagens Næringsliv. Finansavisen har en klar tilbakegang og ligger på et nivå som er halvparten av de to andre avisene.

Etter fjorårets telling mente Finansavisens redaktør Trygve Hegnar dette var en «tøysete» sak. Virkeligheten er slik, skrev han. Det er ikke flere journalistisk interessante kvinner å avbilde. Men er en slik avfeiing virkelig så enkel?

Hegnar har rett i at dersom for eksempel BI-professor Torger Reve intervjues om bioenergiselskaper i Norge, er det helt naturlig at dette fortrinnsvis illustreres med et foto av mannen Torger Reve. Men avisene har imidlertid mye annen type stoff å hente. Illustrasjonene behøver ikke alltid låses til ett bestemt kjønn. Et oppslag i Finansavisen 13.1 i år viser at avisen kan hvis den vil. Under «Tema Lederutvikling» var det tre artikler av om at lederopplæring ikke er påvirket av finanskrisen. I disse tre artiklene er det avbildet seks personer, hvorav tre er kvinner, altså 50 prosent!

figur

Uten å belære redaksjonene om sin redaksjonelle linje er det rimelig å anta at avisredaksjoner vil være på jakt etter hva som kan selge flere aviser for tiden. Da tror jeg at også en balansering av den feminine innslaget i spaltene vil gjøre finanspressen mer interessant. Kvinneandelen i styrer og ledelse er på vei oppover. Dette kan jeg ikke se er reflektert særlig i spaltene i finanspressen. Finnes det interessante historier der kvinner er hovedpersoner, eller at kvinner like naturlig kan illustrere kjønnsnøytrale saker? Kan kvinner utfordres til å skrive leserinnlegg? Kan flere kvinner inviteres inn i fagpanelene som både Aftenposten og DN har? I Norge har vi et stort innslag av aktive kvinnelige politikere og politiske ledere, den gruppen som muligens syns oftest i finanspressen (og enda mer på aktualitetssidene). Innen akademia og forskning er det mange tydelige og aktive kvinner. Det samme er tilfelle innen media og på kultursektoren. Og ikke minst finner vi mange kvinner i organisasjoner og i det offentlige finner som er interessante for den rosa pressen. Min oppfordring er å oppsøke dem og finne de gode historiene der.

Det er også et faktum at omtrent 1/3 av alle pressetalspersoner i bedrifter, organisasjoner og i det offentlige i Norge som pressen synes er flinke, er kvinner (Media Viewpoint 2008).

Hegnar synes kvinnesak er tøysete. Det får så være. Men er det bare å akseptere at virkeligheten tilsier at mindre enn hver tiende person som finner vei til en fotoillustrasjon i Finansavisen, er kvinner? Jeg legger meg som sagt ikke opp i avisens redaksjonelle linje, men jeg lurer på om det mulig for en redaksjon å påvirke dette, hvis den vil? At andelen kvinner avbildet i Finansavisen har sunket til «all time low» på 8,6 %, får Hegnar ta som en utfordring. Leter man etter menn, finner man ikke kvinner.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS