Magma topp logo Til forsiden Econa

Tekst: Leif Håvar Kvande

Forskning støtter positive funn

Bedre søvn, mindre stress og mer tilstedeværelse. Det er konklusjonen etter at forskere på Handelshøyskolen BI har studert effekten av mindfulness i Telenor Global Services.

Søker du på «research mindfulness» på Google, får du over 90 millioner treff. Med andre ord, det er mange instanser som forsker på effekten av mindfulness.

Viggo Johansens mindfulness-kurs hos Telenor Global Services ble gjenstand for forskning i regi av Handelshøyskolen BI under ledelse av professor Ingunn Myrtveit. I artikkelen «The effect of mindfulness training on employees in a dynamic organizational setting» skriver professoren: Nye kommunikasjonsverktøy har endret måten vi arbeider på. Grensene mellom arbeid og fritid forsvinner. Det kan øke de ansattes stressnivå, redusere kognitive evner og føre til at det blir vanskelig å holde på oppmerksomheten. Konsekvensene av at vi driver multitasking er blitt mye studert, og fra andre studier ser metoden Mindfulness Based Stress Reduction (MSBR) ut til å ha en positiv effekt på blant annet oppmerksomhet, arbeidsminne, stress og empati.»

Reduserte stress

Forskningsprosjektet fulgte de 110 ansatte i 13 forskjellige land, men der aller fleste befant seg i Norge. De ansatte ble fulgt gjennom et halvt år der de måtte svare på spørreundersøkelser etter henholdsvis tolv uker og seks måneder.

Resultatene fra BI-prosjektet viser at flere opplevde både bedre søvn og mindre stress. Stressfølelsen viste en nedgang fra 27 til 15 prosent. Videre var det en signifikant nedgang, 16 prosent, i kroniske plager som hodepine og stive skuldre.

Etter å ha fulgt de Telenor-ansatte i seks måneder konkluderer BI-professor Myrtveit slik: «Dette eksperimentet fant sted i en dynamisk organisasjon med høye krav til multitasking. 30 prosent av de ansatte sa før de startet med MBSR, at de slet med stress. Etter at de ansatte hadde gjennomgått MBSR-opplæring og seminarer, opplevde de en betydelig reduksjon i oppmagma2102_fagdel_img_23.jpglevd stress og stressrelaterte problemer. I tillegg sa flere at de var mer til stede i øyeblikket og mer fokuserte og oppmerksomme.»

figur

Handelshøyskolen BI har forsket på effekten av mindfulness i Telenor. Foto: Telenor.

Oppsummering av mindfulness-forskning

Journal of Management publiserte i 2015 artikkelen «Contemplating Mindfulness at Work», der Christopher Liddy og Darren Good gjennomgikk 4 000 viten­skapelige artikler som handlet om effekten av mindfulness.

Liddy og Good oppsummerte funnene i fire punkter:

  1. Mindfulness gjør at vi får det bedre med oss selv.
  2. Mindfulness kan gi mer oppmerksomhet av bedre kvalitet.
  3. Mindfulness kan påvirke mellom­menneskelige relasjoner.
  4. Mindfulness kan bidra til mer empati og medfølelse.

Og som om det ikke er nok, kan vi vise til en sammenfatning av forskning fra nettverket Positivepsychology.com, som har 6 300 tilknyttede psykologer, terapeuter o.l. Her hevdes det at MBSR kan:

  • gi bedre mental helse
  • styrke hjernen og immunforsvaret
  • dempe kroniske smerter
  • forebygge søvnløshet
  • hjelpe mot utbrenthet

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS