Magma topp logo Til forsiden Econa

Frode Kjærland

Frode Kjærland er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Bodø. Han har nettopp levert en doktoravhandling om verdsettelse av kraftproduksjon som er under bedømming. Denne artikkelen bygger på data som er benyttet i avhandlingen.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS