Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Gi lærerne 100.000 mer i lønn - minst

Diskusjonen går høyt om hva som skal til for å øke kvaliteten i skolen. Men nesten ingen snakker om det som kanskje er aller viktigst: å øke lærernes status. En kraftig heving av lønn og prestisje må til hvis de beste studentene skal velge å satse på læreryrket.

Skal vi fortsatt kunne nyte godt av høy levestandard og solide lønninger når oljealderen tar slutt, må norske arbeidstakere ha høy kompetanse. Da er det kunnskap vi skal leve av.

Dette faktum synes det å være liten uenighet om. Når politikerne diskuterer, er stort sett alle også opptatt av å satse på skolen, noen riktig nok litt mer enn andre. Penger er heller ikke hovedproblemet. Sammenligninger viser at ingen land bruker mer penger pr. elev enn Norge.

Til tross for dette viser Pisa-undersøkelser, som måler elevprestasjoner mellom land, at noe er galt. Norske elever scorer bare midt på treet blant OECD-landene, mens finske elever ligger helt i tet.

Hvorfor gjør finnene det så mye bedre? Mens Norge har lagt stor vekt på allmennlæreren, satser finnene allerede tidlig i grunnskolen på at læreren skal ha spesialkunnskap i sine undervisningsfag. De utdannes på universiteter, på linje med for eksempel leger, jurister og økonomer.

I Norge er det nå blitt slik at selv i videregående skole er det sjelden at lærere har hovedfag. Forskerne Jarle Møen ved NHH og Tor Jacob Klette i SSB påviste i en undersøkelse at mens 70 prosent av lærerne i allmennfaglig studieretning på videregående skole i 1970 hadde hovedfag, var denne andelen sunket til under 30 prosent i 2002.

Dette er en klar indikasjon på at skolen har blitt tappet for kompetanse. En åpenbar grunn til denne hjerneflukten er at akademikere med hovedfag får langt bedre betalt i privat sektor enn i skolen. Og dette lønnsgapet er blitt stadig større siden 1970.

Det er blitt sagt at læreryrket er det viktigste i samfunnet. Skal kvaliteten i grunnskolen og videregående skole økes, er ikke svaret egen pc til hver elev. Da må de beste hodene stimuleres til å velge å bli lærer, og man må innse at lønn er et viktig virkemiddel. En god begynnelse kunne være å heve lønnen med minst 100.000 kroner til hver lærer, og enda mer til dem som viser gode resultater.

 

figur

Redaktør


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS