Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Gjør døren høy og porten vid

Hvorfor er vi nordmenn så redde for å få folk fra andre kulturer tett innpå oss? I en ny undersøkelse som bemanningsselskapet Proffice har fått utført, dokumenteres nok en gang at utlendinger diskrimineres i arbeidslivet her i landet.

Bare halvparten av de 554 norske lederne som er intervjuet, støtter tiltak som skal hindre diskriminering av innvandrere i arbeidslivet. Blant de ansatte står det ikke bedre til. I undersøkelsen er også 778 etnisk norske arbeidstakere intervjuet. Av dem svarer fire av ti at det er i orden at innvandrere blir forbigått når de søker jobb. I tillegg svarer bare to av ti at de ville reagert dersom bedriften de arbeider i, skulle ansette en innvandrer.

Med slike holdninger er det ikke rart at utlendinger sliter med å få seg jobb, selv om mange bransjer skriker etter arbeidskraft. Eksemplene er mange på at folk med de beste papirer ikke engang blir innkalt til intervju, hvis de har et navn som viser at de kommer fra et ikke-vestlig land.

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen vil gjøre noe med problemet. Han har oppfordret bedriftsledere til i det minste å innkalle innvandrere til jobbintervju. Det er jo en forutsetning for at det i det hele tatt kan bli en ansettelse. Men slike politiske utspill er langt fra nok, skal vi tro denne undersøkelsen.

1. januar i år ble det iverksatt en ny lov mot diskriminering. Lover er viktige, men jeg tror holdninger er enda viktigere. Skal bedriftene i større grad kalle inn ikke-vestlige søkere til jobbintervju, og deretter ansette dem, må vi få en annen holdning blant norske arbeidstakere. Trolig er det nødvendig å endre bedriftskulturer, og det tar tid.

I samfunnsøkonomisk språk er dette å sløse med ressurser. Ved siste årsskiftet var nesten 15 000 av de registrerte arbeidsledige her i landet ikke-vestlige innvandrere. Hver femte registrerte arbeidsledige er faktisk innvandrer. Og mens ledigheten generelt her i landet er under tre prosent, er den for eksempel blant innvandrere fra Afrika på hele 16,7 prosent. Elleve prosent av de asiatiske innvandrerne går ledige, ifølge Statistisk Sentralbyrå.

Forskning viser også at ikke-vestlige innvandrere i svært stor grad forblir trygde- og sosialhjelpmottakere, selv mange år etter at de kom til Norge. De sitter fast som klienter. Dette er en situasjon alle ville tjene på å få endret.

Men det er ikke alt som kan løses med lover eller forordninger. I stedet for å vente på myndighetene, synes jeg partene i arbeidslivet skulle kjenne sitt ansvar. Hvorfor ikke gå sammen om en kampanje rettet mot både arbeidsgivere og arbeidstakere, med formål å bygge ned frykten for og skepsisen mot å få fremmedkulturelle kolleger?

 

figur

Redaktør


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS