Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1503_aktuelt-10_img_002

magma1503_aktuelt-10_img_003

charlotte hartvigsen lem

Gode råd har en pris

«Du skal ikke eie mer enn syv ting, for da eier tingene deg», heter det i et kinesisk ordtak. I alle fall er det slik at eier du mer enn syv ting, kompliseres privatøkonomien din. Selv om det finnes skrekkeksempler, klarer de fleste å balansere privatøkonomien tidlig i livet. En situasjon med én fast inntekt, kanskje en leid leilighet, et overkommelig studielån og begrenset med andre faste utgifter, gjør at det stort sett er greit å håndtere egen økonomi.

Legg på noen år og et levd liv, familie, en større og dyrere bolig og kanskje en fritidsbolig – ofte beheftet med gjeld, pensjonsplanlegging, fordeling av arv – kanskje mellom flere generasjoner, og en lønnsinntekt som varierer med livsløp, og vips, så er det hele plutselig langt mer komplisert. Moderne familiekonstellasjoner, som har flere variabler enn den tradisjonelle kjernefamilien, gjør det ikke mindre viktig å ha orden i sysakene. I tillegg lever vi lengre, og trenger dermed å kunne gnage på egne penger i mange år etter at vi kan regne med lønnsinntekt.

Som økonomer har vi fått utdelt de grunnleggende verktøyene for å skulle håndtere vår egen økonomi. Men selv om mange håndterer andres penger i jobbsammenheng, kan likevel de riktige privatøkonomiske valgene være vanskelige. En ting er å holde seg på riktig side av lover og regler. De færreste kan arvelov, likningslov, skattelov på fingrene. En annen er å gjøre de valgene som er best butikk.

Likevel er det heller sjelden at nordmenn bruker penger på å kjøpe profesjonelle økonomiske råd. Det kan synes underlig, for vi kjøper gladelig råd fra andre spesialister. I fjor brukte nordmenn for eksempel 400 millioner kroner på å kjøpe tjenester fra personlige trenere.

Norske finansinstitusjoner har tatt en sentral rolle for å fylle dette kunnskapsgapet, og har lagt store ressurser ned i å sertifisere sine rådgivere. Selv har jeg en mangeårig og god relasjon til min bankrådgiver, og har erfart at en god rådgiver kan være en god sparringpartner. Likevel er det viktig å huske at disse gratis rådene på ingen måte er objektive. Finansinstitusjonene lever av å selge finansielle produkter, og har selvsagt en agenda når de tegner opp bildet av din økonomi. Det er ingenting å utsette på det, men når store verdier står på spill, kan det være vel investerte penger å søke profesjonelle og objektive råd.

Stort sett er det slik at gode råd er dyre. I alle fall er de sjelden gratis.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS