Magma topp logo Til forsiden Econa

Grønn dugnad

figur-author

Temaet for Akademikernes høstkonferanse var hvor viktig kunnskap og forskning er for å lykkes med det grønne skiftet.

Jeg vil henge meg på de to forskerne Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen når de på konferansen var stolte over at deres interesse for bærekraft startet lenge før det ble «populært». For meg er det åpenbart at jeg både som privatperson og leder har dette øverst på agendaen. Samtidig er det like uforståelig at noen velger å nedprioritere eller velge det bort.

Noen assosierer nok grønn omstilling med personer med idealistiske og filantropiske tankesett, og det kan være vanskelig å forstå at grønn omstilling også er hardcore business. Som statsministeren sa under konferansen: Bærekraftige løsninger må være lønnsomme for at folk skal ta dem i bruk. Ideer må ut til markedet. De grønne valgene må være de lønnsomme valgene, hvis ikke vil de få liten effekt.

En bedrift kan ikke alene løse alle FNs 17 bærekraftsmål, men definere hvor de kan gjøre den største forskjellen. Det gjelder også Econa. Og vi har som den viktigste økonomorganisasjonen i Norge en unik mulighet og nøkkelrolle. Økonomene er der når nye forretningsmodeller skal bygges, nye metoder skal prøves ut, adferd må endres, og produkter skal markedsføres. Vi kan utgjøre en forskjell dersom vi tenker bærekraft i alt vi gjør.

Vi trenger innsikt fra ekspertene, kunnskap fra skolene og forståelse fra markedet for at en bærekraftig utvikling er det som skaper langsiktig verdiskaping. Mange ser forretningsmuligheter i det grønne skiftet, og det er flott. Men ikke alle ideer når markedet. Ideer må testes og utprøves slik at de kan bli til nye løsninger og næringer. Vi støtter Akademikerne når de krever at bevilgninger til testfasiliteter må videreføres på samme nivå som i 2019, og ikke kuttes, slik det er gjort i årets statsbudsjett.

Mange lederposisjoner i Norge bekles av kvinner og menn med sivil­økonombakgrunn. Uavhengig av om vi jobber i privat eller offentlig sektor, har Econa-medlemmer en viktig rolle i å være endringsagenter og ta de riktige og bærekraftige beslutningene.

Jeg vil i alle sammenhenger understreke den viktige nøkkelrollen økonomer har for en bærekraftig utvikling. Vi har en unik mulighet til å skape nødvendige endringer i bedrifter og samfunn. Vi som organisasjon må trykke på de knappene vi kan. Vi skal påvirke den offentlige agendaen. Vi skal løfte frem dette i kurs og møter, artikler og analyser, og ikke minst gjøre vårt for å vise at øko­nomene bidrar til å gjøre en forskjell. Vi skal ha en grønn dugnad. Er du med?


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS