Magma topp logo Til forsiden Econa

Halvor Grov

Halvor Grov er partner i Advokatfirmaet Selmer og leder for forretningsområdet Finansiell Analyse og Transaksjonsstøtte (FAT). Grov er statsautorisert revisor fra NHH. Han har erfaring fra et bredt spekter av finansiell rådgivning, med et særlig fokus på transaksjonsrelaterte forhold, og han har dyptgående bransjekunnskap innenfor kraftbransjen og transportsektoren. Grov har tidligere arbeidet i blant annet EY, Norsk Hydro, Statkraft og Arthur Andersen & Co.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS