Magma topp logo Til forsiden Econa

Hans Solli-Sæther

Hans Solli-Sæther er cand.scient. fra Universitetet i Oslo og bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI. Han har vært ansatt i Posten Norge BA siden 1994 og er i dag doktorgradsstudent ved Handelshøyskolen BI.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS