Magma topp logo Til forsiden Econa

Hvordan fikk du jobben din?

figur-author

Hvordan fikk du jobben din?

Min nåværende jobb i Skyss søkte jeg på etter at jeg hadde sett stillingsannonsen og da var på jakt etter nye utfordringer. Jeg var gjennom flere intervjurunder og ble så tilbudt stillingen som rådgiver.

Min første jobb etter endte studier, i Kuehne + Nagel AS, fikk jeg vite om gjennom nettverk jeg allerede hadde i bedriften. Min tidligere sjef i Kuehne + Nagel kontaktet meg, og så sendte jeg inn søknadspapirer og ble kalt inn til intervju. Etter noen intervjurunder ble jeg tilbudt jobb og startet allerede en uke senere.

Hvorfor søkte du / ville du jobbe akkurat der?

Jobben i Skyss

Skyss som bedrift tiltrakk meg på grunn av sitt høye kunnskaps- og kompetansenivå. Jeg ønsket nye utfordringer, og her får jeg jobbe med varierte oppgaver innenfor interesseområder som administrasjon, strategi og planlegging.

Jeg jobber i faggruppen for skoleskyss i Skyss, og dette er et stort og viktig felt som er under utvikling. Det er veldig spennende å være en del av utformingen videre av dette.

Allerede fra første møte med bedriften har Skyss fremstått som en solid arbeidsgiver. Personalfilosofien fremstår som helhetlig og godt strukturert, noe jeg mener er viktig for trivsel og gjennomsiktighet. Kort fortalt er arbeidsmiljøet her veldig bra, og jeg gleder meg hver dag til å gå på jobb.

Min tidligere jobb i Kuehne + Nagel AS

Jeg har tidligere studiekamerater som har jobbet i Kuehne + Nagel AS, og det var slik jeg ble kjent med bedriften. Det er en stor og spennende bedrift, en av verdens største innen logistikkbransjen. Når du kommer fra studier og ut i jobb, har du ofte tanker rundt hva du ønsker å jobbe med, men jeg som mange andre var ikke helt bestemt og hadde behov for å utforske litt.

Arbeidsmarkedet var nokså tøft da jeg var ferdig som student, og jeg ble nødt å utvide horisonten litt. Logistikk var et felt jeg var nysgjerrig på fra studiene, og denne jobben ga muligheten til å lære og bygge opp erfaring rundt dette. Her og var kompetansenivået og bredden som er i bedriften, en sterkt medvirkende faktor til at jeg ønsket å jobbe akkurat der.

Hva har vært det viktigste du har tatt med deg fra studiet og inn i jobben?

Studiene gir deg en god pekepinn på hva som motiverer deg. Som student kan man prøve og erfare hvilke arbeidsoppgaver man egner seg til og ønsker for fremtiden.

Evnen til å tilegne seg kunnskap og behandle informasjon, kort fortalt evnen til å lære effektivt, er nok det mest verdifulle jeg tok med meg inn i arbeidslivet. Akkurat som i arbeidslivet må du som student ofte sjonglere mange baller på én gang og selv ta ansvar for arbeidsprosessen. Da er det godt å ha studietiden til å utforske hva du er god på, svakheter du må jobbe med, og ikke minst hvilken type jobb du tror du vil trives i.

Kompetansen du sitter igjen med etter endt utdanning, er en viktig ressurs. I mine øyne består denne kompetansen av mer enn fagkunnskapen man tilegner seg. Den består like mye av erfaringene man gjør seg underveis, samt utvikling av egen personlighet, interesser og lidenskaper. For meg var eksempelvis arbeid i studentorganisasjoner også viktig i utformingen av meg som fremtidig arbeidstaker. Det ble et sosialt avbrekk fra skolearbeidet som var med på å gjøre hverdagen mer variert og innholdsrik.

Hva er det viktigste rådet du fikk da du begynte å jobbe, og som du vil gi andre som snart skal ut i sin første jobb?

Du trenger ikke bli verdensmester med én gang. Det viktigste er at du gjør en innsats fra start, at du viser at du er engasjert og lærevillig.

Spør heller én gang for mye enn for lite. Kollegaene dine er en viktig støtte i din nye rolle, og har mye å si for trivselsfaktoren.

Og ikke minst: Ikke glem å ha det gøy på jobb.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS