Magma topp logo Til forsiden Econa

Maria Westlie, avdelingsleder fag og karriere

I Econa får man lære av de beste!

I januar 2014 starter vi en permanent mentorordning i Econa. I desember 2012 ble piloten startet, og da vi oppsummerte mot sommeren i år, viste det seg at alle deltakerne syntes programmet var en stor suksess. Suksessen danner grunnlaget for den endelige oppstarten i januar.

Hvorfor mentorprogram?

Av alle Econas medlemmer er det mange som er ledere, og vi ser at stadig flere nyutdannede følger et karriereløp som relativt raskt ender opp i en ledende posisjon. Fordi vi organiserer økonomer, ser vi ofte at disse ledertalentene raskt får store budsjettansvar og personalansvar. Og det er ikke sånn at ledelsesfag i studiene automatisk gjør en til en god leder. Det er ikke gitt at man vet hvordan team skal ledes, eller hvordan man får en avdeling til å prestere. Det å motivere og engasjere ansatte krever erfaring, men også innsikt fra andre med erfaring. Ledelse handler om å ha oversikt over det store bildet, samtidig som du skal kunne se den enkelte. Du skal også kunne ta upopulære avgjørelser og greie å få dine ansatte til å trekke i samme retning. Det er ikke alltid like lett. Spesielt ikke når en av dine ansatte snart går av med pensjon og mer enn gjerne vil fortelle deg at alt var så mye bedre før, eller når en av dine viktigste medarbeidere er mye syk og borte fra jobben. Sist, men ikke minst kan det være utfordrende når du har en medarbeider som alltid er kritisk til forslag og måten jobben gjøres på. Hvordan håndterer du dette?

Uansett om du er en fersk eller erfaren leder, er slike situasjoner utfordrende. Løsningen er nemlig aldri sort-hvitt – du kan ikke bare sette på plass medarbeidere du mener ikke gjør en god nok jobb eller stikker kjepper i hjulene dine. Du må snu tankesettet deres til å være med deg, og ikke mot deg, du må finne ut hvordan du kan avlaste medarbeideren som er mye syk, slik at vedkommende fortsatt kan utføre oppgaver som kommer avdelingen til gode, og du må finne gode og pedagogiske forklaringer til avdelingen din på hvorfor du gjør som du gjør. Det er ikke gjort over en flaske vin med bestevenninna eller bestekompisen.

Econa organiserer ikke bare ledere, vi er så heldige at vi i stor grad organiserer de beste lederne. Lederne som har sittet i lederstillinger lenge, de som har jobbet i alt fra større organisasjoner og bedrifter, til gründerne som har startet opp sitt eget. Viktigst av alt er at vi organiserer ledere som har vært gjennom tøffe tak, utfordringer, medgang og motgang. Det gir dem en særlig god posisjon til å stille de riktige spørsmålene og gi de riktige utfordringene når ferske ledere opplever utfordringer på arbeidsplassen.

Hvordan finne en match?

Det å sette sammen gode par er ikke gjort i en håndvending. Det handler nemlig ikke bare om å finne personer innen samme bransje eller med omtrent samme bakgrunn. Det handler om å finne mennesker man tror vil ha en god personkjemi, og som vil tørre å utfordre hverandre til å bli bedre ledere. Det er viktig å være klar over at også mentorene kjenner på egen utvikling i disse samtalene. Vi bruker konsulent Håkon Øgaard til å foreta matchingen, som ikke bare består av å gå gjennom CV og søknadsbrev – han gjennomfører også intervjuer med alle søkere. Ett av de spørsmålene han får mest ut av å stille, er «hva er grunnen til at noen skal ta av sin fritid for å være mentor for deg?». Spørsmålet, sier han, gir ofte stillhet i rommet. Kanskje det er i denne stillheten Øgaard finner ut hvem som kan matches med adepten?

Når møtes vi?

Mentorprogrammet er i stor grad lagt opp til at mentor og adept selv bestemmer når de skal møtes, og hva de skal snakke om. Vi arrangerer likevel noen fellessamlinger hvor Petter Mathisen fra Universitetet i Agder foreleser om de forskjellige mulighetene og utfordringene man finner i slike relasjoner. Det er ikke så mange samlinger, og de er heller ikke lange, men de er nyttige, lærerike og underholdende. Mathisen har lang erfaring med mentorprogram og vet som regel akkurat hvilke knapper han skal trykke på, og ser hvilke utfordringer man kan komme til å møte på i mentorrelasjonene. Han ser også hvordan man skal utnytte dem til å gjøre relasjonen enda bedre. For de av dere som skal være med i mentorprogrammet fra 2014 – bli med på samlingene!

Lære av de beste

Fordi vi er opptatt av å gi våre medlemmer høy kvalitet og valuta for pengene, er vi nøye ikke bare når vi velger våre samarbeidspartnere som står for rammene, men også når vi velger adepter og mentorer. Dette programmet er for unge og voksne ledertalenter som ikke er redde for å stille spørsmål, vise svakheter og belyse muligheter. Og som er villige til å dele sin verdifulle erfaring.

figur

Sven Fridtjov Thome og Sven Nicolai Eger Eppeland er spleiset som mentor og adept i Econas mentorprogram.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS