Magma topp logo Til forsiden Econa

Sissel Hafstad er høyskolebibliotekar ved Dokumentasjonssenteret, Norges Handelshøyskole, Biblioteket. e-post: Sissel.Hafstad@nhh.no

Informasjon om foretak

Ifølge Norsk Gallup Institutt AS er nesten halvparten av norske bedrifter med mer enn fem ansatte tilknyttet Internett. Internett er i ferd med å etablere seg som kommunikasjonskanal internt i bedriften og mellom bedriftene og som kanal for spredning og innhenting av informasjon og kunnskap. Innhenting av informasjon som kan omsettes i kunnskap, er nøkkelen til suksess i morgendagens bedrift. Problemet for den uinvidde er hvordan vi effektivt får tak i denne livsviktige informasjonen.

Skreddersydde informasjonstjenester til næringslivet

Verden er full av gode og nyttige databaser. I dag finnes det en rekke leverandører av databasetjenester som setter sammen «pakker» med informasjonstjenester og databaser som er tilpasset brukerens spesielle behov. Informasjon blitt en viktig del av grunnlaget for bedriftenes strategiske beslutninger. En viktig del av den strategiske informasjonen er næringslivsnyheter. En typisk næringslivsinformasjonstjeneste vil gi adgang til et stort utvalg næringslivsaviser, bransjetidsskrift, økonomiske fagtidsskrift, nyhetsbrev, byråtjenester etc. i samme pakke. Når man søker etter informasjon, kan man få med seg all vesentlig informasjon om en bedrift, et marked, en person eller en bransje i løpet av sekunder - en prosess som nærmest ville være umulig for få år siden. Dette er abonnementstjenester som kan bli kostbare for mindre bedrifter, og mange vil finne det mer hensiktsmessig å kjøpe inn den informasjonen de trenger etter behov. Noen institusjoner i Norge som selger informasjons- og søketjenester til næringslivet er:

NHH Biblioteket - Dokumentasjonssenter (http://www.nhh.no/bib/norsk/dok-sent.htm)

SIMI - Høgskolen i Molde (http://www.himolde.no/simi/)

NTNU - Infosøk (http://www.ub.ntnu. no/infosok/infoinfo.htm)

Det er ingen tjenester som gir en omfattende dekning av norske selskaper og næringsliv. Forholdene er for små. Norske aviser er mer overfladiske i sin dekning av norsk næringsliv, og det er for få aviser som tilbyr tilgang til sine elektroniske redaksjonsarkiv. Det nærmeste vi kommer en slik tjeneste, er Aftenpostens Informasjonstjenester, AIT, som gir tilgang til redaksjonsarkivene til Aftenposten, Dagens Næringsliv, Bergens Tidende, Hvem Hva Hvor og NTB. AIT distribuerer også tjenesten FT-Profile, som er en av de ledende i næringslivsinformasjon internasjonalt. FT-Profile, som eies av Financial Times-gruppen, tilbyr nå et utvalg fleksible løsninger som skulle dekke de fleste informasjonsbehov når det gjelder internasjonal strategisk informasjon. SjekkAITs hjemmesider (http://www.aftenposten.no/ait) for nærmere informasjon om begge disse tjenestene.

En annen nyttig tjeneste erReuter Business Briefing (http://www.Briefing.Reuters.com), som inneholder informasjon om selskaper, markeder, bransjer, produkter m.m. Reuter Business Briefing henter stoff fra internasjonale næringslivsaviser, fag- og bransjetidsskrift, newsletters, nyhetsbyrå etc. De fleste artiklene i databasen er i full tekst. Kontakt Reuters Norge A/S for mer informasjon.

Informasjon om norske selskaper

Internett er etterhvert blitt et interessant redskap for innhenting av selskapsinformasjon. Vårt viktigste redskap i lokaliseringen av selskaper er enkelt og banalt: Gule sider.Gule sider fra Telenor (http://www.gulesider.no) er en nyttig tjeneste. Det finnes også Gule sider fra de fleste deler av verden på Internett.

Når det gjelder årsrapporter og regnskaper, er det stadig mer informasjon å finne.Hugin Online (http://www.huginonline. no/) tilbyr årsrapporter og regnskaper for ca. 80 % av norske børsnoterte selskaper. Ellers finner vi stadig flere norske selskaper på Internett, og de fleste av disse vil legge ut denne type informasjon på sine hjemmesider.

Oslo Børs (http://www.ose.no/) har selskapsmeldinger, børsnoteringer, nyheter, statistikk, etc.

HVORDAN LOKALISERE FAGLITTERATUR PÅ INTERNETT

Et aktuelt problem for mange lesere er hvordan man kan bruke Internett hvis man ønsker å få tak i en bok/rapport/artikkel som finnes i referansene i en artikkel. Det kommer an på om du ønsker å kjøpe eller å låne. Om du ønsker å låne en bok eller rapport, kan du slå opp iBIBSYS (http://www.bibsys.no), som er fellesdatabasen for alle norske universitets- og høyskolebibliotek (omtalt i Magma nr.1 1998). Bibliotekene er også behjelpelig med å skaffe til veie kopier av tidsskriftartikler. Tidsskriftartikler kan i enkelte tilfeller også bestilles på Internett via artikkeldatabaser. En slik tjeneste erUnCover (http://uncweb. carl.org/) (omtalt i Magma nr.1 1998). Avhandlinger og studentoppgaver lånes ut fra bibliotekene, men er sjelden tilgjengelig for salg. Rapporter fra ulike institusjoner er som oftest mulig å få kjøpe fra institusjonen som utgir rapporten, ikke bokhandlere.

Bibliotekdatabasene inneholder bare samlingene til bibliotekene. Finner du ikke boka du leter etter i BIBSYS, er det et utall bokhandlere og forlag på Internett.Kvasir har oversikt overnorske forlag (http:// kvasir.sol.no/no/art/lit/publ/) ognorske bokhandlere (http://kvasir.sol.no/no/art/lit/shop/). Vår favorittbokhandel erAmazon (http://www.amazon.com/), som hevder å være verdens største på Internett. Her får du dekket det meste av ditt litterære behov. En kanskje mer interessant og underholdende tjeneste erBooklovers: Fine Books and Literature (http://www.xs 4all.nl/~pwessel/). Her finner du bøker, samlinger, antikvariat, etc. Her er også en rikholdig samling bøker i fullstendig elektronisk utgave - helt gratis.

Dette var et lite innblikk i tjenester på Internett som kan være nyttige i innhenting av strategisk informasjon om selskaper og næringslivsinformasjon for øvrig. Som dere ser, er en god del av tjenestene betalingstjenester. Slik er livet ...

Vi nærmer oss våren med skiturer i råtten snø, lufting av båten, klargjøring av hytta og 17. mai. Et praktisk lite tips for travle utflukter og hektisk uteliv er varehandel på Internett. Nå kan vi, som i gamle dager, få levert matvarene og ølet på døren, ferdig pakket i hendige kartonger klar til innlasting i bagasjerommet - på det tidspunktet du selv måtte ønske.Matnett (http:// www.matnett.no) ogRema1000 (http://www.rema.no). Utkjøringen koster ca. kr 50,- hos begge leverandører, og Rema opprettholder kuttismen. Betalingen skjer når varene bringes - ingen kontonummer på nettet.

Ha en henrivende våronn!

ADRESSEOVERSIKT

NHH Biblioteket, dokumentasjonssenter

http://www.nhh.no/bib/norsk/dok-sent.htm

SIMI - Høgskolen i Molde

http://www.himolde.no/simi/

NTNU - Infosøk

http://www.ub.ntnu.no/infosok/infoinfo.htm

AIT

http://www.aftenposten.no/ait

Reuter Business Briefing

http://www.Briefing.Reuters.com

Gule sider Telenor

http://www.gulesider.no

Hugin Online

http://www.huginonline.no/

Oslo Børs

http://www.ose.no/

BIBSYS

http://www.bibsys.no

UnCover

http://uncweb.carl.org/

Kvasir

http://kvasir.sol.no/no/art/lit/

Amazon

http://www.amazon.com/

Fine Books and Literature

http://www.xs4all.nl/~pwessel/

Matnett

http://www.matnett.no

Rema1000

http://www.rema.no

NHH Biblioteket, dokumentasjonssenter

http://www.nhh.no/bib/norsk/dok-sent.htm

SIMI - Høgskolen i Molde

http://www.himolde.no/simi/

NTNU - Infosøk

http://www.ub.ntnu.no/infosok/infoinfo.htm

AIT

http://www.aftenposten.no/ait

Reuter Business Briefing

http://www.Briefing.Reuters.com

Gule sider Telenor

http://www.gulesider.no

Hugin Online

http://www.huginonline.no/

Oslo Børs

http://www.ose.no/

BIBSYS

http://www.bibsys.no

UnCover

http://uncweb.carl.org/

Kvasir

http://kvasir.sol.no/no/art/lit/

Amazon

http://www.amazon.com/

Fine Books and Literature

http://www.xs4all.nl/~pwessel/

Matnett

http://www.matnett.no

Rema1000

http://www.rema.no


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS