Magma topp logo Til forsiden Econa

Forsker ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved Norges Handelshøyskole og er siviløkonom og cand.merc fra samme sted. Han forsker på næringslivsetiske temaer og underviser på bachelor-, master- og executive-nivå ved NHH. Han sitter også i arbeidsutvalget for Profesjonsetisk Nettverk og er daglig leder i plateselskapet Powerblytt Records

Intervju med Lars Jacob Thynes Pedersen: Med forskning som yrkesvei

Antallet doktorgrader har vokst kraftig i Norge de siste årene. Også stadig flere siviløkonomer velger å fortsette utdanningsløpet med å avlegge en doktorgrad.

Nesten to hundre flere doktorgrader ble tatt første halvår i år som på samme tid i fjor, viser en ny undersøkelse fra NIFU STEP. Våren 2008 ble det tatt hele 747 doktorgrader, mot 561 våren 2007, som ble regnet som et rekordår.

- Nå det begynner

Lars Jacob Tynes Pedersen har nylig avsluttet skrivingen, og venter nå bare på en dato for disputas. Pedersen var ferdig siviløkonom ved NHH i 2004, og fortsatte videre på doktorgradsstudiet. I det fireårige doktorgradsarbeidet, der han har vært tilknyttet Institutt for strategi og ledelse ved NHH, har han sett på hvilke forhold som påvirker individers evne til å oppfatte etiske problemstillinger i arbeidssituasjonen. Tittelen på avhandlingen er «Making sense of sensitivity: moral sensitivity and problem formulation in business».

- Det er nå jobben begynner. Når doktorgraden er avlagt kan jeg for alvor begynne på forskerjobben, sier Lars Pedersen. Han er forventningsfull og svært fornøyd med sitt karrierevalg.

Han avventer for tiden svar på sin søknad på en postdoktorstilling men er helt klart på at det er innenfor akademia han nå ser sin karrierevei.

Lars Jacob Tynes Pedersen sier det er litt tilfeldig at han i sin tid begynte på siviløkonomstudiet, men at beslutningen om å bli forsker modnet under studietiden.

- Dessuten må jeg rose min veileder, Knut Ims, som tidlig i prosessen, allerede da jeg holdt på med masteroppgave, tok meg på alvor og ga meg et praktisk innblikk i akademia. Det var en vellykket rekrutteringsjobb!

Den kommende doktoranden mener de fire årene han har lagt bak seg har vært svært utviklende.

- Den viktigste lærdommen er å finne gode måter å strukturere en rotete virkelighet på, å angripe en problemstilling på ulike måter, til man finner den beste måten å løse oppgaven på. Dette er lærdom som jeg ser at jeg kan ha nytte av også i næringslivet. Men så langt som jeg kan se fremover nå er det forskning jeg ønsker å jobbe med, konkluderer han.

figur

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS