Magma topp logo Til forsiden Econa

Intervju med Siri Bjerke: Innovasjon Norge satser på samfunnsansvar

I løpet av 2008 har Innovasjon Norge satset bredt på CSR som tema i flere av sine tjenester. Satsingen trappes opp i 2009.

Divisjonsdirektør i Innovasjon Norge, Siri Bjerke, er ansvarlig for CSR-satsingen.

- Vi opplever stor interesse fra små og mellomstore bedrifter rundt dette temaet. De er klar over de krav og forventninger som stilles, men har ikke alltid ledelsesressurser til å ta tak i problemstillingen slik de ønsker. Derfor har vi implementert CSR i alle våre viktige virkemidler, for å nå bedriftene i ulike kanaler og gi dem verktøy de kan benytte, sier Bjerke.

Settes i system

Når bedrifter møter Innovasjon Norge i ulike ærend, er altså CSR en del av både finansieringsaktiviteten, rådgivingsaktiviteten og kompetansevirkemiddelet. Hun sier erfaringen er at det har vært stor interesse for CSR i alle typer bedrifter.

- Vi erfarer at veldig mange har ting på gang, og gjør et solid arbeid. Men det kalles ikke alltid CSR. Så fra vår side handler det både om bevisstgjøring og om å bidra til å sette arbeidet i system, sier Bjerke.

Hun sier at bedriftene gir en klar tilbakemelding på at selv om de gjerne arbeider grundig med problemstillingen, frykter de at regelverket skal gjøre arbeidet og rapporteringen for byråkratisk.

Basert på signalene fra Nærings- og handelsdepartementet trappes Innovasjon Norges CSR-arbeid i bedriftene opp i 2009.

Ulik motivasjon

- Hva motiverer bedriftene til å bruke ressurser på ulike former for CSR-arbeid?

- Det varierer. Min vurdering er at det spenner fra rene lønnsomhetsvurderinger til genuine miljøengasjement. Veldig mange opererer også i et globalt miljø og legger til grunn internasjonale standarder når de vurderer nivå og rapportering. Og andre har fokus på tema fordi det springer ut fra direkte krav fra markedet, sier Bjerke.

Hun trekker frem reiselivsnæringen som en bransje som har hatt temaet på dagsorden i lang tid, på basis av at synliggjøring av holdninger til økologi, miljø og bærekraft er temaer som er aktualisert gjennom ønsker og krav fra næringens kunder.

Mer om Innovasjon Norges arbeid med CSR finnes på http://www.innovasjonnorge.no/Om-oss/csr/Lenker/

foto: siv-elin nærø


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS