Magma topp logo Til forsiden Econa

Jann-Martin Jørgensen Mathisen

Jann-Martin Jørgensen Mathisen, 24 år og kommer fra Balsfjord – Master of Science in Business, spesiali­sering i Finansiering og investering ved HHB.Skriver masteroppgave om «Utenlandske investorer i det norske marked og hvilke faktorer som påvirker utenlandske eierandeler på Oslo Børs».
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS