Magma topp logo Til forsiden Econa

Johan E. Ravn

Johan E. Ravn er seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn. Han er dr.ing. i organisasjon fra NTNU. Han forsker på bedriftsutvikling, organisasjon og ledelse og partssamarbeid. Ravn er en av forfatterne bak boken «Demokrati i arbeidslivet. Den norske samarbeidsmodellen som konkurransefortrinn» som kom ut på Fagbokforlaget i 2012.
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS