Magma topp logo Til forsiden Econa

Jonas Gabrielsson

Dr. Jonas Gabrielsson är universitetslektor och docent vid Lunds Universitet och även verksam som universitetslektor vid Högskolan i Halmstad. Hans forskning är särskilt inriktad mot kommersialisering och spridning av ny teknologi, entreprenörskap bland akademiker, samt ägarfrågor och styrelsearbete i nya och små företag. Han har också ett generellt forskningsintresse kring skapandet och utvecklingen av nya marknader och branscher.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS