Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1702_forening-30_img_021

Olav Aleksander S. Breilid har en master i International Management fra BI og jobber som Branch Manager i Kelly Services. Han hjelper i dag selskaper med rekruttering og bemanning innenfor økonomi.[start kap]

Knekk jobbsøkerkoden!

Norge har opplevd store forandringer på arbeidsmarkedet de siste tre–fire årene. Stigende ledighet og tøffere økonomiske tider har preget det norske arbeidsmarkedet. Mer enn 400 kvalifiserte søknader til én utlyst stilling er ikke lenger overraskende nyheter. Nedenfor finner du fire tips som vil hjelpe deg med å knekke jobbsøkerkoden.

1. Nettverksbygging

Så mye som seks av ti stillinger blir aldri utlyst, men løst via nettverk og rekrutteringsselskaper. 1,3 millioner nordmenn er registret på LinkedIn og blir ofte brukt av selskaper og rekrutterere for utlysning av stillinger og søk. Det er derfor viktig at du lager en god og fullstendig profil (All-Star) på LinkedIn, det vil gjøre at din profil kommer høyere opp på søkeresultatene i LinkedIn og Google. Et annet sted å starte ved siden av venner og familie er å kontakte rekrutteringsselskaper. En god rekrutterer kan presentere deg for mange spennende muligheter som er tilpasset dine karrieremål.

2. CV

CV-trender er konstant i endring, fra profilbildet til QR-koder og grafisk design. Det finnes ingen fasit for hvilke CV-format som er best. Grunnen til dette er at de som er på den andre siden av bordet, har ulike preferanser. De beste CV-ene er de som er skreddersydd til stillingen og selskapet du skal søke på. CV-en skal være lett leselig, oversiktlig og få frem nøkkelkvalifikasjoner og relevant arbeidserfaring. Tall imponerer med enn ord: De som får frem resultater som er støttet av tall, skiller seg ofte ut. Jobber du som regnskapsfører i et byrå, så få frem din utfaktureringsgrad og størrelsen på din portefølje.

3. Søknad

Veldig ofte blir søknaden lest etter at rekruttereren har gått igjennom søkerens CV. Er man i tvil om hvorvidt vedkommende er kvalifisert, vil man se etter relevant erfaring og nøkkelkvalifikasjoner. På den andre siden, fremstår vedkommende CV som overkvalifisert, leter rekruttereren etter søkerens motivasjonsfaktorer for å tre inn i stillingen. Søknadene som skiller seg ut, fremhever hvordan ens erfaring og kvalifikasjoner kan hjelpe selskapet med å nå sine mål. Derfor er det viktig å gjøre et grundig forarbeid og finne ut hvilke utfordringer og vekstområder selskapet har, og fortelle konkret hva du kan bidra med.

4. Intervjuet

Gjør research om selskapet, stillingen og intervjuer. Tenk nøye over hva du synes er unikt og interessant med firmaet. Et av de mest vanlige intervjuspørsmålene er «fortell om deg selv» eller «vennligst gå igjennom din CV for meg». De som kommer med konkrete eksempler på hvordan deres tidligere stillinger og erfaring er relevant for akkurat den jobben de søker, skiller seg ofte ut. Derfor er det viktig du leser nøye igjennom stillingsannonsen og skriver ned på forhånd hvilke erfaringer og kompetanser man har opparbeidet seg som kan brukes som eksempler. De fleste forteller at de har stor arbeidskapasitet, lærer fort og har gode kommunikasjonsferdigheter, men veldig få gir gode eksempler som illustrerer akkurat dette. Husk å stille gode spørsmål underveis, et godt intervju kjennetegnes ofte av en jevn dialog.

  • https://www.nrk.no/nyheter/nedgang-i-oljebransjen-1.11527404 (Tall fra DNB Markets november 2016)
  • http://syslagronn.no/2015/02/09/oljeenergi/400-sokere-til-fem-oljejobber_40591/
  • http://offshore.no/sak/63205_400_soekere_til_fem_jobber?_ga=1.75554199.301557013.1485861182
  • http://www.aftenposten.no/norge/6-av-10-jobber-blir-ikke-utlyst-448775b.html
  • http://www.dinside.no/okonomi/her-finner-du-de-skjulte-jobbene/61208084

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS