Magma topp logo Til forsiden Econa

Ole Christian Gulli er styreleder i Sivil√łkonomene. ole-chr@gulli-prosjekt.no

Kompetanse og samfunnsnytte

figur


I fjor ble det gjennomført et par undersøkelser av omdømmet til de forskjellige akademikerne. Legene og ingeniørene kom best ut, siviløkonomene kom nest sist og juristene var de dårligste i klassen. Karakteristikken på oss siviløkonomer er «grådighetskultur».

En fremtredende leder i en av våre største organisasjoner uttalte: «Dere siviløkonomer er en egoistisk rase som ikke alltid tar hensyn til etikk og samfunn». Jeg svarte at jeg faktisk ikke kjente meg igjen i karakteristikken, og at det var unntakene han hadde registrert.

Jeg tok en bløff og spurte: «Er du klar over at han som ble tatt i innsidehandel på børsen i forrige uke var sivilingeniør?» Svaret jeg fikk var: «Ja det mulig det – men det er dere som har skapt kulturen som gjør slikt mulig». Han burde egentlig vært litt mer ydmyk, for han var jurist.

En questback blant medlemmene sist høst viser at 70 % mener det er viktig at foreningen arbeider med samfunnsansvar. 40 % er interessert i å delta i slikt arbeid, og da fortrinnsvis i prosjekter hvor de kan bruke sin kompetanse som siviløkonomer. 60 % er allerede engasjert i en eller annen form for samfunnsnyttig arbeid ut over egen jobb.

Likevel er det bare å stikke fingeren i teppet og finne ut hvor vi er. At vi har en utfordring når det gjelder vårt omdømme er udiskutabelt. Og skal noen gjøre noe med det, så må det være våre medlemmer gjennom fellesskapet i foreningen.

Foreningen er i gang. Engasjementsutvalget initierer og følger opp prosjekter innen CSR eller samfunnsansvar. Et handlekraftig Etikkutvalg er etablert og i arbeid. I løpet av høsten regner vi med å ha en plan klar for hvordan vi best kan bidra til integrering av nye landsmenn. Andre mulige tema er sosialt entreprenørskap, fordelingsproblemer og fattigdom, antidiskriminering og likestilling, nettverk etter soning eller avrusing og mange flere. Lokalavdelingene setter lokale saker under debatt.

Vi har alltid vært veldig flinke til å prate om samfunnsansvar. Fra nå av er det resultatene som teller. Vi regner med at det ikke skal bli vanskelig å få med frivillige med den tilbakemeldingen vi fikk på questbacken. Men frivilligheten må være forpliktende. Prosjektene skal styres gjennom utforming av mandat og konkrete planer, og oppfølging av planene. Vårt medlemskap i FNs Global Compact forplikter oss til å avgi årlig rapport om resultatene av vårt arbeid på området samfunnsansvar.

Vi er nyttige i våre respektive jobber takket være vår kompetanse som siviløkonomer, og vi ønsker å bruke den samme kompetansen i større grad til samfunnsnyttig virksomhet.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS