Magma topp logo Til forsiden Econa

Audun Farbrot er fagbokforfatter og fagsjef forskningskommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Du kan følge Farbrot på Twitter: http://twitter.com/afarbrot

Kvinner knekker styrekoden

Flere kvinner i styrene gjør ikke nødvendigvis noen forskjell. BI-forskerne Morten Huse og Anne Grethe Solberg har gjennomført en studie som viser hvordan kvinner kan knekke styrekodene.

figur

Huse og Solberg har gjennomført dybdeintervjuer med åtte styrekvinner i Norge og Sverige for å utforske hva skandinaviske kvinner faktisk bidrar med i styrerommene, og hva de kan bidra med i styrearbeidet.

De skandinaviske styrekvinnene som forskerne intervjuet, har til sammen erfaring fra mer enn 100 styrer i alt fra frivillige organisasjoner, små- og mellomstore selskaper til virkelig store multinasjonale selskaper. Det har gitt til sammen 339 historier som viser ulike sider av dynamikken i styrerommene.

Resultatene av studien er publisert i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Women in Management Review.

Det er ikke tilstrekkelig for nye styremedlemmer at de faktisk har noe å bidra med for å få gjennomslag. Historiene fra de skandinaviske styrekvinnene forteller om styrearbeid som et maktspill som må forstås og spilles. Maktspillet har innslag av gamleguttas nettverk (Old Boys’ Network), autoritetsmennesker, prestisje og alliansebygging, og det er svært viktig å pleie kontakter og utvikle nettverk.

Det er av avgjørende betydning å mestre maktspillet, fordi spillet faktisk påvirker beslutningene som fattes. Det er ikke bare i styrerommet beslutninger fattes. Det skjer både før møter, i møtene, i pausene og etter styremøtene.

– For å kunne nå gjennom, må kvinnene være villige til og klare å bygge allianser med innflytelsesrike styremedlemmer. De må også være på de arenaene der beslutningene fattes, konkluderer Huse og Solberg i sin forskningsartikkel.

Når en kvinne blir valgt inn i et styre, vil hun ofte ikke være en del av den bestemmende alliansen i styrerommet. – Men kvinner vil ofte ha de verktøy som skal til for å oppnå makt og innflytelse.

– Gjennom å stille godt forberedt til styremøtene kan kvinnene påvirke beslutningene og få økt status i styrerommet, skriver BI-forskerne. Det vil også kunne bidra til at mennene skjerper seg, og dermed gjør kvinnene hele styret mer involvert i virksomheten. Styret blir bedre rustet til å fatte de riktige beslutningene.

Morten Huse og Anne Grethe Solberg har på bakgrunn av forskningsstudien utarbeidet fem konkrete råd til styrekvinner som ønsker å gjøre en forskjell:

Bruk tid på å utvikle allianser.

Forbered deg godt til møtene, og involver deg i virksomheten.

Vær til stede på alle de arenaer der beslutninger fattes.

Ta føringen (søk lederskapsroller).

Gjør deg selv synlig.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS