Magma topp logo Til forsiden Econa

Gry Ljøterud

Kvinner og toppledelse

– storsatsing i Econa

Både myndighetene og større bedrifter innser at flere kvinner i toppledelsen gir bedre lønnsomhet. Profilerte ledere og talspersoner bruker sine posisjoner for å få bukt med en ukultur og utdaterte holdninger som har bidratt til at menn i all hovedsak bekler topplederposisjonene. Econa har nå satt «Kvinner og toppledelse» øverst på agendaen.

Vi spør avdelingsleder for Fag og samfunns­politikk, Maria Østerhus Lobo, hvorfor Econa setter dette så høyt?

– Det er helt naturlig for en organisasjon med en overvekt av ledere å ta tak i en problemstilling som dette. Mange bedrifter rekrutterer kun fra halvparten av talentpoolen. Det kan det være mange grunner til, men nå er det på høy tid å gå konkret til verks for hvordan vi kan løse det. Det har vært for lang tid med gode intensjoner og store ord. Nå må det handling til.

Blant Econas medlemmer som har topplederposisjoner i det private, er det kun 11 prosent kvinner. Blant mellomlederne er det 37 prosent. Disse tallene speiler hvordan det ser ut i det private næringslivet for øvrig.

Om bedriftene får til bedre kjønnsbalanse i ledelsen, bidrar det til høyere lønnsomhet, økt innovasjon og bedre verdiskaping. Dette er dokumentert gjennom forskning.

– For å få flere kvinnelige toppledere må det bli flere kvinnelige kandidater å velge mellom. Det finnes nok av kvinner som vil bli ledere, men arbeidsgivere må bli flinkere til å se og løfte talentene og legge en plan for hvordan de skal bli ledere. Kvinner må motiveres helt fra studietiden, sin første jobb og i mellomledersjiktet, sier Heidi Fuglesang, advokatfullmektig i Econa.

Hun er en del av teamet som jobber med saken, og er også en av stemmene i Econas podkast «Kvinner og toppledelse» sammen med Jelena Mandic. Gjester i podkasten har blant annet vært Torbjørn Røe Isaksen, Berit Svendsen, Kristin Clemet, Anne Kari Bratten og Grete Aspelund. Podcasten stenger selvsagt ikke døra for menn, så hodejeger Per Erik Henriksen i Mercuri Urval var også med for å gi gode rekrutteringsråd til ledere og de som vil bli toppledere.

figur

Teamet har egne t-skjorter med sitater fra podcasten. Heidi Fuglesang, Maria Østerhus Lobo og Jelena Mandic.

Econa har satt i gang ulike tiltak:

  • Podkast «Kvinner og toppledelse» Spennende gjester fra politikk og næringsliv intervjues om hvordan vi kan få kvinner opp og frem.
  • Verktøykasse Konkrete råd til bedrifter som ønsker mer mangfold i toppen, og til aspirerende kvinnelige ledere.
  • Forskningssamarbeid med Core (senter for likestillingsforskning) Måler er å avdekke ulikheter i preferanser og forventninger knyttet til karriere og familieliv.
  • Workshop 4. juni med #HunSpanderer og Danske Bank Vi inviterer medlemmer til kunnskapsutveksling om hvordan man kan øke mangfoldet i egen bedrift.

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS