Magma topp logo Til forsiden Econa

Lars Glasø

Lars Glasø (PhD) er førsteamanuensis ved Psykologisk fakultet,Universitetet i Bergen og programansvarlig for Masterprogrammet iarbeids- og organisasjonspsykologi. Han har publisert artikler innenområdene emosjoner og ledelse, lederutvikling, konsultasjon ogmobbing i arbeidslivet. lars.glaso@psysp.uib.no
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS