Magma topp logo Til forsiden Econa

Lars Kolvereid

Lars Kolvereid er professor i entreprenørskap ved Siviløkonomutdanningen i Bodø, Høgskolen i Bodø. Han er siviløkonom fra BI (1978), har en MBA fra Wisconsin (1979) og en Ph.D. fra Henley (1985). Kolvereid har publisert en rekke artikler i vitenskapelige journaler.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS