Magma topp logo Til forsiden Econa

Lars Tore Fredriksen

Lars Tore Fredriksen har vært advokat i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA siden 2007. Han har tidligere arbeidet i konkurransepolitisk avdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, i konkurranse- og statsstøtteavdelingen i EFTAs overvåkingsorgan i Brussel og i Konkurransetilsynet. I departementet deltok han i arbeidet med å utarbeide konkurranseloven og EØS-konkurranseloven
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS