Magma topp logo Til forsiden Econa

Tom Bolstad Adm.dir. i Econa tom@econa.no

Ledere har bedre oppfatning av ytringsklima enn ansatte

Hvordan anser du mulighetene for at din leder skal takke deg hvis du spør om det var lurt å kjøpe annonseplass av en medieselger som også er en nær venn? Eller om det var lurt å ta imot kassen med dyr vin av en leverandør. Det er ikke behagelig å bli konfrontert med handlinger man ikke burde ha gjort, verken som leder, ansatt eller privatperson. Det avgjørende er hvordan man håndterer det.

Etikk bør være et sentralt tema på arbeidsplassen, men ikke bare i etikkprogram og taler. Når man konfronteres med handlinger som ligger i gråsonen må man også vise at man er handlekraftig. Bedriften bør jobbe for at varslinger og ytringer om uetisk oppførsel skjer internt i bedriften, slik at man har mulighet til å handle før dette lekker ut gjennom avslørende medieoppslag eller gjennom kanaler man ikke har kontroll over. Da er det allerede for sent. En liten sak kan blåses opp til uante dimensjoner om det kommer feil ut. Målet bør være å tilrettelegge for et ytringsklima som skaper den samme forståelsen for både ansatte og ledere om at det er riktig og viktig å ta opp ting som kan forebygge uetiske handlinger, uten at dette skal gi negative konsekvenser.

Etikkutvalgets medlem, filosof Øyvind Kvalnes ved Handelshøyskolen BI, ledet en undersøkelse blant 1481 medlemmer av Econa, som så på ytringsklima i bedriften og hvordan spørsmål knyttet til etiske problemstillinger blir mottatt av ledelsen. Der kom det frem at det er stor forskjell på ledere og medarbeidere i synet på ytringsklima. Flere ledere rapporterte om at de oppfatter ytringsklima som bedre enn det medarbeiderne gjør. Konsekvensen kan være at lederne er for optimistiske med tanke på at medarbeiderne vil si fra om uetisk adferd. Og medarbeiderne kvier seg for å si fra. Dette kan tyde på at ledere tror de tilrettelegger godt nok for at problematiske ting kan tas opp på arbeidsplassen, samtidig som medarbeiderne ikke oppfatter det samme. Det kan fort oppstå flere lag i bedriften, som har ulike oppfatninger av både arbeidsmiljø og etikk.

Man kunne også forvente at offentlige instanser fokuserte på et godt ytringsklima. Slik er det ikke. Det er ansatte i privat sektor som er mest fornøyde med sine muligheter for etiske ytringer. Dette synes å gå imot forestillingen om at det er dårligere stilt med etikken i det private sammenlignet med det offentlige.

Jo mer etikk blir satt på dagsorden, jo større er sjansen for at man unngår kriser som skyldes uetiske handlinger. En dokumentasjon som denne undersøkelsen gir oss bedre innsikt i hva som kan gjøres for å oppnå et godt ytringsklima og arbeidsmiljø.

figurfigur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS