Magma topp logo Til forsiden Econa

Livet er en tikamp

figur-author

– Thorolf Rafto

Det å arbeide for humanitet og menneskerett, det er like naturlig som å puste. – Thorolf Rafto

<pnum:start>92<pnum:>Raftostiftelsens oppgave er å videreføre Raftos utrettelige engasjement. Siden 1987 har stiftelsen tildelt den årlige Raftoprisen til menneskerettighetsforsvarere i frontlinjen. I år tildeles den 33. Raftoprisen til syrisk-libanesiske Rouba Mhaissen, grunnlegger og leder av Sawa for Development & Aid, som arbeider blant syriske flyktninger i libanesiske flyktningleirer.

Da professor og menneskerettighetsforkjemper Thorolf Rafto døde i 1986, mistet NHH en legendarisk foreleser og en glødende inspirator som formidlet sitt dype samfunnsengasjement på mange arenaer. Med Thorolf Raftos bortgang mistet også noen av de modigste dissidentene bak jernteppet en viktig støttespiller. Rafto deltok aktivt i dissidentenes kamp mot undertrykkelse og satte egen frihet og helse på spill.

Alle har ansvar

Et gjennomgående tema i Thorolf Raftos mangslungne virke var ansvaret hver av oss har for å bidra i kampen for menneskerettighetene. Hans viktigste publikum var økonomistudenter: fremtidige ledere, beslutningstakere og samfunnstopper. Rafto understreket behovet for næringsfrihet og pekte samtidig på at denne friheten må forvaltes på en ansvarlig måte dersom det liberale demokratiet som samfunnsform skal bestå.

Alle selskaper bør erkjenne, og være åpne om, at det er menneskerettslige utfordringer knyttet til driften. En bedriftsleder som påstår at selskapet ikke har slaveri i leverandørkjeden, har sannsynligvis ikke sett etter.

Det hjelper lite å bidra av overskuddet til støtte for den lokale skolen dersom selve inntjeningen er basert på at arbeidere i leverandørkjeden blir grovt utnyttet, eller at livsgrunnlaget forringes gjennom miljøskadelig aktivitet.

Å forebygge og forhindre at selve kjernevirksomheten ikke har negativ innvirkning på rettighetene og livsbetingelsene til utsatte grupper, krever systematisk arbeid. FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter – UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) – konkretiserer hvordan bedrifter bør arbeide med aktsomhetsvurderinger. Tilnærmingen skal være risikobasert og tilpasses den enkelte virksomhet.

Praktisk veileder

OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv beskriver trinnene i prosessen slik:

  • Forankre ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer.
  • Kartlegg og vurder negativ påvirkning / skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser.
  • Stans, forebygg eller reduser negativ påvirkning / skade.
  • Overvåk gjennomføring og resultater.
  • Kommuniser hvordan påvirkningen er håndtert.
  • Sørg for, eller samarbeid om, gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd.

Forståelse av kompleksiteten i globale leverandørkjeder og håndtering av dilemmaer krever kunnskap, innsikt og ressurser. Samarbeid er en nøkkel. Raftostiftelsen arbeider med næringslivet for å bygge bevissthet og kapasitet samt utvikle verktøy for å implementere UNGP.

Årlig arrangeres minneforelesning på NHH: Thorolf Rafto Challenge. Her forteller topplederne for Norges største bedrifter hvordan selskapene arbeider med å integrere hensynet til menneskerettigheter i styrings­strukturer og beslutningsprosesser. Telenors CEO Sigve Brekke, Equinors CEO Eldar Sætre og Yaras CEO Svein Tore Holsether har alle vært på podiet foran hundrevis av studenter. NHH-alumn Eldar Sætre startet sin forelesning med å dele sine minner om Thorolf Rafto fra studietiden før han kom med følgende tydelige og forpliktende budskap:

figur

Eldar Sætre snakker til 500 studenter og fullsatt Aud Max på NHH. Årets Rafto minneforelesning gikk av stabelen 16. oktober 2019. Foto: Raftostiftelsen.

Respecting human rights is not only the right thing to do from an ethical perspective, but it is also crucial to our long-term existence.

Eldar Sætre, Thorolf Rafto Challenge, 16. oktober 2019


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS