Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1703_forening-30_img_023

magma1703_forening-30_img_022

Utdanningssted og år: Universitetet i Agder (2012), Universitetet i Tromsø (2014) Lokalavdelingsleder i Aust-Agder Aktiv i Econa i: 4 år

Lokalavdelingslederen

Hvorfor er du lokalavdelingsleder?

Jeg hadde et ønske om å kunne bidra inn i det arbeidet som Econa gjør for sine medlemmer i mitt nærområde, i tillegg til å selv være oppdatert på regionale og nasjonale temaer innenfor mitt fagområde.

Hva er det viktigste du har med deg fra utdanningen?

Siden jeg har en bachelor innen økonomi og administrasjon og en master innen forretningsutvikling, vil jeg si at fleksibiliteten i virksomhetsområder hvor jeg kan utøve mitt fag, er det viktigste jeg har med meg.

Hva er de beste tilbudene dere har til medlemmene i Aust-Agder?

Econa Aust-Agder arrangerer ulike typer arrangement, og vi opplever at medlemsmøter hvor det er lagt opp til en stor del nettverksbygging, settes størst pris på.

Hva er det viktigste du har gjort som lokalavdelingsleder?

Styret i Econa Aust-Agder har alltid hatt fokus på å levere et tilbud som våre medlemmer ønsker seg og setter pris på. Derfor vil jeg si at det viktigste jeg har gjort, er å holde fokuset på hva medlemmene våre ønsker, og hele tiden vurdere om det lokalavdelingen gjør, er i tråd med det våre medlemmer ønsker.

Hva er de største mulighetene Econa Aust-Agder har de neste årene?

Aust-Agder er et sørlandsfylke som er preget av omstillingen i arbeidsmarkedet relatert til oljevirksomhet. Når mange av disse arbeidsplassene forsvinner, har vi tro på at det vil dukke opp nye arbeidsområder og bedrifter. Denne utviklingen følger Econa Aust-Agder med på og vurderer hele tiden hvordan vi bør legge til rette for at tilbudet vårt står i stil med endringene i bedriftsutviklingen og endringen i det lokale arbeidsmarkedet.

På hvilken måte bidrar lokalavdelingen til Econas strategi?

Det at vi tilbyr medlemmene våre kurs og arrangementer som både gir faglig påfyll i form av gode seminarer og en møteplass for å ha gode dialoger, gjør at våre medlemmer blir engasjerte og øker sin kompetanse, som igjen fører til at våre medlemmer tar bedre beslutninger, hver dag.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS