Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1708_forening_30_img_024

Utdanningssted og år: Handelshøyskolen BI i Oslo, 2002 Lokalavdelingsleder i Østfold Aktiv i Econa i: seks år

Lokalavdelingslederen

Hvorfor er du lokalavdelingsleder?

Jeg er i dag den med mest erfaring innen ledelse i styret. Har også godt kontaktnett i forskjellige bedrifter i Østfold.

Hva er det viktigste du har med deg fra utdanningen?

Lærte meg å jobbe i team og raskt kunne se styrker og svakheter hos andre. Kan snakke fag med personer innen økonomi og ledelse.

Hva er de beste tilbudene dere har til medlemmene i Østfold?

Foredrag av kjente personer med faglig innhold for våre medlemmer.

Hva er det viktigste du har gjort som lokallagsleder?

Vært lokallagsleder i en veldig kort periode. Er i gang med en del interessante aktiviteter.

Hva er de største mulighetene Econa Østfold har de neste årene?

Gjøre våre tilbud og aktiviteter enda mer kjent for spesielt økonomistudenter i Østfold slik at de vil være medlem i Econa i mange år.

På hvilken måte bidrar lokalavdelingen til Econas strategi?

Flere medlemmer fra Østfold-avdelingen er nå i gang med prosjektet Økonomiglede.

Det er et undervisningsopplegg hvor formålet er å gi ungdom mer kunnskap om og større interesse for økonomi.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS