Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1607_forening-30_img_0291

Utdanningssted og -år: Handelshøyskolen BI Sandvika, 2004 Lokalavdelingsleder i: Kristiansand Aktiv i Econa i: 5 år

Lokalavdelingslederen

Hvorfor er du lokalavdelingsleder?

Jeg startet som styremedlem i 2012 for å få nettverk med andre siviløkonomer lokalt. Etter fire år sa jeg ja til ledervervet fordi det var en spennende utfordring.

Hva er det viktigste du har med deg fra utdanningen?

En bred faglig plattform, men også viktigheten av samarbeid og teamarbeid. I tillegg ga studentutvalgsmiljøet på BI god erfaring fra organisasjonsarbeid og et stort nettverk som fortsatt er nyttig.

Hva er de beste tilbudene dere har til medlemmene i Kristiansand?

Econa Kristiansand har over 590 medlemmer, og arrangementene våre er en god nettverksarena. Vi har minst seks seminar i året med relevante faglige tema, helst med foredragsholdere fra lokalt næringsliv. Seminarene har også en sosial del for å skape en møteplass der man kan utveksle erfaringer med andre som har samme utdannelse. Det gir inspirasjon og muligheter.

Hva er det viktigste du har gjort som lokalavdelingsleder?

Jeg er så heldig å ha et engasjert og diversifisert styre, noe som gir gode diskusjoner og engasjement. Vi fokuserer for tiden på hvordan vi kan nå flest mulig medlemmer. Deltakelsen på aktivitetene våre har økt, noe som tyder på at vi klarer å være relevante for flere. Vi jobber også mye med å gjøre Econa mer synlig.

Hva er de største mulighetene Econa Kristiansand har de neste årene?

Vi jobber med en langsiktig ambisjon om å bli mer synlige og være en viktig møteplass. Å få studentene fra Handelshøyskolen UiA inn som ordinære medlemmer er viktig for oss. Derfor har vi nå fått inn styremedlemmer som representerer denne gruppen og vet hva som må til for å nå dem.

På hvilken måte bidrar lokalavdelingen til Econas strategi?

Vår satsing på synlighet både i media og på konferanser bidrar til å løfte frem økonomifaget og kvaliteten på våre medlemmer. For eksempel har vi nå i november et eget seminar på Gründeruka om folkefinansiering.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS