Magma topp logo Til forsiden Econa

Econa

Lønnsomt engasjement

Som siviløkonomstudent lærer jeg mye om både økonomifaget, ledelse og entreprenørskap. I Norge har vi mange skoler som kan tilby dette, og samfunnet kan glede seg over flerfoldige siviløkonomer i årene som kommer. Men hvordan kan man som nyutdannet skille seg ut, og hvordan kan man få en mer innholdsrik hverdag i tillegg til å utføre det man lærer, i praksis?

Dette er vanskelige spørsmål å svare konkret på, men etter en del år på skolebenken vet jeg selv hva jeg ikke ville vært foruten under studietiden. Et engasjement utenom de obligatoriske rammene.

Ved å engasjere seg oppnår man mer enn noen ekstra punkter på CV-en. Et større nettverk, personlig utvikling og mulighet til å gjøre teori om til praksis er kanskje de viktigste grunnene til at jeg tidlig bestemte meg for dette. I mine verv jobber og har jeg jobbet med dyktige og kompetente mennesker som er i forskjellige faser i livet. Studenter med brennende iver og engasjement, og ferdigutdannede ledere med pondus og karisma.

«Studielivet er mer enn en lesesal», sies det ofte blant mine medstudenter. Og det er nettopp ved engasjement jeg mener man viser dette til en eventuell arbeidsgiver. Ved å inneha verv uttrykker man en evne til å gjøre andre ting enn bare å lese. Som person får man en større bredde, lærer seg kreativitet og viser initiativ. Som student må man feile for å lære, enten det er faglig sett eller gjennom verv. Ved å kaste seg ut på glattisen oppnår man en bratt læringskurve, enten man feiler eller lykkes.

I den sammenheng har man et solid springbrett i Econa. Her kan man engasjere seg på ulike nivåer, eksempelvis som styremedlem i en studentgruppe eller så høyt som styremedlem i Econa sentralt. I Norge har Econa studentgrupper ved tolv skoler hvor alle jobber for å fremme vår interesseorganisasjon på best mulig måte. Muligheten man her får til å sosialisere seg mellom skolene, er unik. Jeg har nå sittet ett av mine to år som styremedlem i Econa og har lært utrolig mye. Profesjonaliteten som vises i styremøtene, er ulikt det jeg har opplevd før, noe jeg kan ta med meg videre til andre verv. Å bli behandlet som et fullverdig styremedlem er både krevende og spennende, med den jobb som hører til. Videre vet jeg at Econa har en base av frivillige studenter som kommer til å trekke oss den riktige vei eller til og med prege organisasjonen de neste årene. Når jeg snakker med disse om engasjement, svarer de tilnærmet unisont og glødende at studenttiden aldri hadde vært den samme uten å kunne engasjere seg, både i Econa og i andre ulike studentorganisasjoner.

Det årvåkne medlem har kanskje fått med seg Econas reklamekampanje «Return on involvement», som spiller på frasen «Return on investment». For en student mener jeg dette er et faktum, og således uunnværlig.

Kim er student på Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH), hvor han er inne i siste semester på bachelorgraden. Nylig sluttet han som leder i Econas lokalavdeling ved TØH. Han er studentrepresentant i Econas styre.


figur

Kim André Kroglund Tollefsen


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS