Magma topp logo Til forsiden Econa

charlotte.lem@fagbokforlaget.no

Må kunne mer enn å regne

Årets CFO 2012:

Må kunne mer enn å regne

Årets CFO, Idar Eikrem i Aibel, finner ikke en eneste ting ved jobben sin han misliker. Derimot finner han CFO-posisjonen krevende og utfordrende både faglig og personlig, men hadde ikke kunnet gjøre jobben uten et godt team i ryggen.

I konkurranse med flere sterke kandidater, var det Idar Eikrem som fikk prisen som årets CFO i 2012. I Aibel har han vært siden 2008, og juryen beskriver ham som både faglig sterk og med sterke lederegenskaper. Selv mener han prisen er viktig for å øke forståelsen for at CFO-posisjonen i dag er en jobb med mange fasetter.

Teamarbeid

Har stillingen som CFO blitt mer krevende de siste årene?

– CFO-jobben har alltid vært krevende. Men det er nok et faktum at omfanget i dag er bredere, gjennom at det er tillagt flere oppgaver til jobben, utover det som var ansett som kjerneoppgavene. Det holder ikke lenger å være flink med finans og økonomi, vel så viktig er det å kunne kommunisere med omverden, og skape internt engasjement rundt bedriftens finansielle situasjon og verdiskaping. Samtidig har jo disse nye utfordringene gjort jobben mer spennende, fordi man må bruke flere sider av seg selv.

Eikrem understreker imidlertid at en god CFO aldri jobber alene.

– Dette er teamarbeid. Jeg er helt avhengig av kompetanse og ressurser i organisasjonen rundt meg. I første rekke er det selvsagt staben som er viktig. Vi har gode folk, som vi også løpende arbeider med å utvikle, både faglig og personlig. Men vi bruker også andre, som våre eiere i Ferd og Herkules, som ressursbase når vi trenger det.

Eikrem er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra NHH, og mener utdanningsgrunnlaget er en god plattform for å kunne bli en god CFO.

– Den teoretiske ballasten fra studiet er en god plattform å bygge videre på. Men en CFO-jobb er ingen klassisk første-jobb. For å løse en sånn type jobb er det viktig med erfaring også etter studiet, understreker han.

Finner motivasjon i det faglige

Selv har han ført en stø kurs for sin egen yrkeserfaring.

– Jeg har aldri nedfelt noen karriereplan, men har nok hatt en ganske tydelig retning. Jeg har alltid vært interessert i det faglige ved regnskap, finans og skatt. Det var bakgrunnen for at jeg valgte å bli siviløkonom i utgangspunktet, og var også motivasjonen for å velge å begynne direkte på høyere revisor-studiet.

Etter endt utdanning begynte Eikrem i Arthur Andersen i 1987. Etter noe år der gikk han til Norsk Hydro, der han hadde ulike stillinger, både i Norge, og for Hydro i utlandet. Etter et kortere opphold som CFO i et kanadisk oljeselskap, ble Eikrem hentet til stillingen som CFO i Aibel, der han har vært siden 2008.

– Erfaringen fra revisjonsbransjen var viktig for meg, og jeg spesialiserte meg tidlig på de større selskapene fordi jeg ønsket å jobbe med overordnede problemstillinger innenfor regnskap og konsolidering. Men etter noen år kom jeg til et punkt der jeg følte jeg måtte velge om jeg skulle fortsette å utvikle meg faglig, og følte jeg måtte ut på andre siden av bordet for å videreutvikle meg. Jeg opplevde tiden i Norsk Hydro som en enestående mulighet til faglig utvikling.

Viktig med faglig påfyll

Da han gikk fra Hydro til et mindre selskap, fryktet han at hans skulle miste det fagmiljøet som er så sentralt i de store selskapene.

– En av de store forskjellene på å være CFO i et større og et mindre selskap, er nok styrken de store selskapene har i de solide fagmiljøene sine. Jeg fant tidlig ut at Aibel hadde et solid team innen finans med dyktige medarbeidere. Det er kvaliteten som er viktig og ikke antallet. Uten dette teamet av dyktige medarbeider så hadde jeg ikke nådd opp i denne konkurransen som Årets CFO. For meg er denne prisen en pris for CFO-teamet og alle de som de jobber sammen med oss, og det er derfor svært mange som har sin del av denne prisen. Mitt råd til CFO-er i mindre selskaper er å finne alternative miljøer, som kan bidra til faglig påfyll og fungere som nyttige sparringspartnere. Hos oss finner vi blant annet det gjennom den kompetansen og det samspillet vi finner hos finansfolkene hos våre eiere, men dette kan man også finne i andre nettverk, sier han, og fortsetter:

– Jeg har også brukt mange år og mye «fritid» på å delta aktivt i den faglige utviklingen i Norge, både i Den norske revisorforeningen, i kursvirksomhet i Econa og i Norsk Regnskapsstiftelse. Det nettverket som slikt arbeid gir har for meg vært av uvurderlig betydning for min faglige utvikling.

– Juryen trekker også frem at du er opptatt av å sikre god forretningsskikk og etikk i hele virksomhetens verdikjede – er det oppgaver som naturlig tilligger CFO-jobben?

– Sånn som verden har utviklet seg er etikk et viktig område også for en CFO. Jeg tror dessuten at alle som arbeider med finans – med få unntak – er flasket opp på at ting skal være riktig. Når man arbeider med tall og rapportering må man være gjennomgående opptatt av kvalitet i innholdet. For oss er ikke gode eller dårlige når resultatene er høye eller lave. For oss handler gode eller dårlige tall om hvorvidt det som rapporteres er riktig.

Dag1_245_fmt

Årets CFO, Idar Eikrem (48 ) er CFO i Aibel,. Han er siviløkonom og statsautorisert revisor.

Dette sier juryen;

Årets vinner har en svært solid faglig kompetanse og bredde, med imponerende resultater fra krevende prosesser. Vinneren har hatt en sentral rolle i forbindelse med omfattende og nødvendige restrukturerings- og endringsprosesser i selskapet, inkludert virksomhetssalg og refinansiering. Han fremstår forretningsorientert og fremtidsrettet med fokus på kvalitets- og forbedringsprosesser. Samtidig er han en god kommunikator, med både nærhet og evne til å lytte til markedet. Han viser gode lederegenskaper med evne til å utvikle seg og sine medarbeidere både som team og enkeltindivider. Juryen har også merket seg at vinneren fremstår med høy faglig integritet, og er opptatt av å sikre god forretningsskikk og etikk i hele virksomhetens verdikjede.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS