Magma topp logo Til forsiden Econa

Sigrid Folkestad redaktør i informasjonsavdelingen ved NHH

Må betale mer for eget sykdomsfravær

– Vi er svært gamle og syke, og vi trenger mye pleie. Det er rimelig at både arbeidsgiver og arbeidstaker skal være med å betale for kostnadene ved sykdomsfravær, mener Kjetil Bjorvatn.

figur

Han presenterte foredraget Et sykere Norge da statssekretær Roger Schjerva (SV) nylig var på NHH for diskutere statsbudsjettet med ansatte og studenter.

Norge har et skyhøyt sykefravær. Vi er cirka 20 prosent sykere i dag enn vi var på midten av 1990-tallet. I Norge var det 3,8 prosent av de ansatte som hadde minst én uke sykefravær i 2004, i Sverige 3,9 prosent. I Danmark og Tyskland var tallene henholdsvis 1,4 og 1,5 prosent. EU-gjennomsnitt var 1,9 prosent.

– Vi er svært gamle og syke, og vi trenger mye pleie. Men det er nettopp innen helse- og omsorgssektoren at problemene med sykefravær er størst, med et fravær på over 9 prosent. Det vil si at over 40 000 ansatte i sektoren er syke til enhver tid, sa Bjorvatn, professor ved NHH.

I 2006 betalte staten ut åtte milliarder kroner i sykepenger til norske arbeidstakere, og regjeringen har altså foreslått å innføre et medfinansieringsansvar for arbeidsgiverne i trygdeperioden.

– Det kan være rimelig at både arbeidsgiver og arbeidstaker skal være med å betale for kostnadene ved sykdomsfravær. En viss egenandel for den enkelte kan være fornuftig, mente Bjorvatn.

Han henviste til en avstemning på TV 2 Nettavisen der et overveldende stort flertall av leserne var enig i at en reduksjon i sykelønnen ville få flere til å stå i jobb. En reduksjon på fem prosent i sykelønn var akseptabelt og ville ikke innebære en veldig stor forverring i økonomien til kronisk syke. 64 prosent av de som svarte, var helt enig i påstanden.

Med denne avstemningen som bakgrunn konkluderte Bjorvatn på følgende måte:

– Min oppfordring til regjeringen er at de bør lytte mer til velgerne og mindre til LO. Jeg har ikke stemt på LO eller NHO.

Professor Bjorvatn mener regjeringen burde ha foreslått å innføre en delreform og la noen utvalgte helseforetak bære kostnadene ved sykdomsfravær for å prøve ut ordningen med medfinansieringsansvar. Kostnadene kan kompenseres med økte overføringer til disse helseforetakene.

– Da får vi mer kunnskap om reformer i sykelønnsordningen, og dette er mer politisk salgbart enn en omfattende reform, sa Bjorvatn.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS